FORDYPNINGSRESSURS

– Hvordan tenkte Hans Nilsen Hauge om omsorg og fellesskap? Hvordan påvirket hans tenkning samfunnet i hans samtid, og hva kan vi lære av dette i dag?

Skissen er laget av Signe Ravnåsen.
2.     Tema: Fellskap og omsorg (pdf-fil)

Her er en artikkel skrevet av Signe Ravnåsen, som belyser Hans Nilsen Hauges etiske tenking innenfor temaet “Fellesskap og samhandling”, samt utfordringer som vi møter i vår tid med tanke på dette temaet. Artikkelen inneholder flere sitat fra Hauge selv, som kan benyttes til refleksjon og samtaler omkring egen livssituasjon og samhandling med andre mennesker.

 

Du kan finne mer informasjon om Haugeinsituttet på deres nettside.

Print Friendly, PDF & Email