Et knippe aktualiseringer primært knyttet til “Fra forfulgt minoritet til statsreligion” (s. 15-18 i læreboka “Jordens største under”).

MÅL

Kompetansemål

 • Kunne redegjøre for begrepet martyr og ulike forståelser av begrepet – fra populærkultur til radikal islam

Holdningsmål

 • Refleksjon rundt hvilke holdninger og oppfatninger begrepet martyr egentlig formidler
 • Bevissthet om ulike måter å bruke begrepet, med særlig fokus på samtiden


Plassering i fagplan

Kristenliv, misjon og kultur i Studieforberedende (VG1)
Frelseshistorie i Studieforberedende (VG1)
Kirkens historie og innflytelse i Studieforberedende (VG2)
Troslære i Studieforberedende (VG2)
Frelseshistorie i Yrkesfaglig (VG1)
Troslære i Yrkesfaglig (VG1)
Kirkens historie og innflytelse i Yrkesfaglig (VG2)
Tro og livssyn I + II i alle studieprogram (VG1 + VG2)
 


Martyr – eksempler på begrepsbruken i dagligtalen

Både i vår egen dagligtale og i nyhetsbildet brukes begrepet litt forskjellig. Nedenfor gis noen eksempler, som utgangspunkt for samtale i klassen. I en samtid der mye preges der relativismen er framtredende, er det interessant å reflektere sammen med elevene om at begrepet martyr – uansett hvordan det brukes – forutsetter at vedkommende tror av noe virkelig er sant, objektivt sett.  

 

 • Martyr brukes i blant på en lettvint måte i dagligtalen, som for eksempel: ”Ikke ta på deg den martyr-minen”. Elevene kan utfordres på hva som egentlig menes her, og hvilket hint dette gir om hva begrepet egentlig betyr.
 • Martyr brukes om å lide for sin overbevisnings skyld, for eksempel å bli satt i fengsel.
 • Martyr brukes om å lide/dø for en politisk/ideologisk overbevisning.
 • Martyr brukes om å lide/dø for en religiøs overbevisning. Særlig brukt i nyhetsbildet i forbindelse med islam.
 • Martyr brukes også i den klassiske/tradisjonelle betydningen om å dø for sin kristne overbevisning: Martyr (fra gresk ’martys’, ’vitne’) er en person som gir sitt liv for sin religiøse tro eller en spesiell sak. Historisk er begrepet særlig knyttet til kristendommen, spesielt til forfølgelsene i romertiden og under misjonsarbeidet senere. Det første eksemplet vi har på en kristen martyr er Stefanus (Apg 6,8 – 8,3).

Martyr – eksempler på framstillinger i populærkulturen

I filmer og bøker finner vi en rekke eksempler på at enkeltpersoner gir sitt liv for sin overbevisning. De tre følgende eksemplene anbefales som illustrasjoner og som utgangspunkt for samtale:

 • Milk (Gus Van Sant 2008). På norske kinoer i februar 2009.

Info om filmen Milk på Filmweb

Artikkel om Milk, laget av Damaris England

Denne filmen, som er basert på den sanne historien om Harvey Milk, har høstet stor anerkjennelse og flere priser. Vi møter Harvey (Sean Penn), som går inn i politikken for å styrke de homofiles rettigheter i USA. Harvey jobber hardt for sin overbevisning, og fikk mange motstandere. Den  27. november 1978 ble han skutt og drept av en politikerkollega, som nylig var blitt sparket fra sin stilling. Harvey ble en martyr for homofilisaken i USA på grunn av sin innsats og sin død.

 

 • Paradis nå (Hany Abu-Assad, 2005). På norske kinoer i februar 2006.

Info om filmen Paradis nå på Filmweb
Studieguide med spørsmål til Paradis nå, laget av Damaris England

Denne kritikerroste filmen er et godt eksempel på hvordan martyrbegrepet ofte framstilles i dag. Vi møter to palestinske barndomsvenner som rekrutteres av en radikal islamsk terrororganisasjon til å være selvmordsbombere i Tel Aviv. ”Bakmennene” lover direkte adgang til paradis, samtidig som selvmordsbombing fremstilles som den eneste løsningen på en vanskelig konflikt. Når de to vennene kommer til Tel Aviv, forstår de imidlertid at uskyldige mennesker vil måtte betale for handlingen de tenker å gjennomføre, og de får samvittighetskvaler i møte med å utføre oppdraget.
 

 • En kikkert av rav (Philip Pullman, 2000. Bok tre i trilogien Den mørke materien)

Info om trilogien Den mørke materien på Wikipedia

 

Følgende sitat viser ateisten Philip Pullman som sterk kristendomskritiker, og egner seg godt for samtale/diskusjon i klassen:

 

“In the kingdom of the dead, a young woman who had died as a martyr speaks: ‘When we were alive, they told us that when we died we’d go to heaven. And they said that heaven was a place of joy and glory and we would spend eternity in the company of saints and angels praising the almighty, in a state of bliss. That’s what they said. And that’s what led some of us to give our lives, and others to spend years in solitary prayer, while all the joy of life was going to waste around us, and we never knew.’

 

Martyr – eksempler fra radikal/fundamentalistisk islam   

Martyrbegrepet knyttes her oftest til fenomenet selvmordsbombing. Noen grener av islam lærer at å dø mens en utfører krigshandlinger gjør en til martyr, og tar deg rett til paradis.

 

I Koranen forekommer ordet martyr (vitne) på forskjellige måter, der ikke alle innebærer å ofre livet. Det kan være et vitne om rettferdighet, eller vitne til en transaksjon. Den som blir drept for sin overbevisning, er imidlertid helt klart en martyr, dersom han da ikke begår en synd i det han blir drept. Siden selvmord er en synd i islam er selvmordsbombing kun tillatt hvis målet er regnet som legitimt – altså at målet helliger middelet.

 

”Selvmord i seg selv er forbudt i islam. Å drepe seg selv for å sette strek under sitt liv er ikke tillatt.

Selvmord for å ramme fienden: Hvis krigen er lovlig, sett fra islamsk synsvinkel, og hvis man ikke har mulighet til å ramme fienden med andre midler enn å ofre sitt eget liv, er dette lov”

(Basim Ghozlan, forstander for det islamske forbundet i Norge, sitert på VG Nett)

 

Ifølge Ghozlan kan dette likevel rettferdiggjøre blant annet drap av sivile bosettere i Israel:

 

”Folkeretten har klare forbud mot å utnytte okkupert land til egne kommersielle formål. Brudd på dette er å betrakte som en krigsforbrytelse, og de som begår slike handlinger er krigsforbrytere. Dette betyr at enhver settler over kriminell lavalder er å betrakte som krigsforbryter. Dette er i tråd med islams lære og er i tråd med det jeg har skrevet tidligere.” (Sitat hentet fra www.islam.no)

 


Martyr – eksempler fra forfølgelse av kristne i vår tid   

Organisasjonen Open Doors International (den norske grenen heter Åpne Dører) arbeider blant forfulgte kristne over hele verden. De kan fortelle mange historier om kristne som blir drept for sin tro også i dag. Her kan du lese om Puspanjalis Pandas historie.

 

Voice of the Martyrs er en amerikansk/canadisk organisasjon som støtter forfulgte kristne. Hver måned lager de et 10 min TV-program med nyheter fra den forfulgte kirke: http://www.persecution.tv/media/pr/pr.html

 

 

Print Friendly, PDF & Email