Dette materialet er tilknyttet kapittelet «Vekkelse i Norge» (s. 105-108) i boken «Jordens største under».

Kapittelet har fokus på vekkelsene i Norge på 1700-tallet.

Når vi søker på nettet for å finne materiale om vekkelse i Norge er det lite om konkrete vekkelser som skjer i vårt land – i vår tid. Det vi finner når vi søker på ordene «vekkelse i Norge» er hovedsaklig historiske artikler om vekkelser i Norge mange år tilbake i tid. I tillegg dukker det opp nettsider hvor bønner om vekkelse og profetier om vekkelse i Norge blir presentert.

Fra tid til annen kan vi lese i kristen dagspresse om vekkelser som skjer i Norge, men disse vekkelsene kan ikke sammenlignes med det omfanget vekkelsene hadde på 1700-tallet.

Når det gjelder store og gjennomgripende vekkelser i vår tid har vi funnet eksempler fra andre deler av verden.

Mye av dette materialet vil også være aktuelt som aktualiseringer for kapitlene om misjon i «Jordens største under» (s.110-116).

Begrepsavklaring

Denne korte informasjonen fra Wikipedia gir oss en kort innføring i hva «vekkelse» er.

En engelsk versjon av Wikipedia som utfyllende tar for seg kristen vekkelse (christian revival).

Aktualiseringer

Vekkelse i Asia

Disse filmene viser at det har vært en enorm og fortsatt pågående vekkelse i Kina siden vestlige misjonærer måtte forlate landet for over 60 år siden. Vekkelsene og veksten har skjedd på tross av store forfølgelser av de kristne.

Christianity in China (CBS News)

130 Million Born Again Christians in Atheist China

Christianity in China – it is spreading

Har Kina 130 millioner kristne? Du kan lese mer om dette på Åpne Dører sin norske nettside.

Vekkelse i den muslimske del av verden

I denne videoen får vi høre om muslimske ledere og imamer som blir kristne.

I denne avisartikkelen fra aftenposten.no kan vi lese om en forbløffende vekkelse i Algerie.

En stor vekkelse skjer i det stille og skjulte i Midtøsten. Dette er en reklamefilm for boken Secret belivers skrevet av Broder Andreas (grunnlegger av Åpne Dører).

På denne nettsiden kan en finne mange ressurser om mennesker som kommet til tro på Jesus i muslimske land.

Videoressursene som er på Secretbelivers sin nettside kan du finne her.

Vi anbefaler filmen «A Former Terrorist Speaks».

 

Print Friendly, PDF & Email