Martin Luther – aktualisering

Opplegg for visning av filmen “Luther” – og spørsmål til samtale – som aktualiserer avsnittet om Luther i “Jordens største under” s.58-64.

MÅL

Kompetansemål

  • Kunne redegjøre for begrepene rettferdiggjørelse og kall – med særlig fokus på Luthers forståelse av disse.
  • Kjennskap til noen viktige momenter i Luthers teologi

Holdningsmål

  • Refleksjon rundt begrepene rettferdiggjørelse og kall – og hvordan disse utfordrer også i dag

Plassering i fagplanen
Kristenliv, misjon og kultur i Studieforberedende (VG1)
Troslære i Studieforberedende (VG2)
Kirkens historie og innflytelse i Studieforberedende (VG2)
Troslære i Yrkesfaglig (VG1)
Kirkens historie og innflytelse i Yrkesfaglig (VG2)
Tro og livssyn I + II i alle utdanningsprogram (VG1 + VG2)

Kort presentasjon av filmen Luther

Luther er en amerikansk film (2003) om den tyske reformatoren Martin Luther.

«Mange vet at Martin Luther er en av verdenshistoriens viktigste personligheter. Men bare noen få, selv de som er vokst opp med kristen tro, vet noe særlig om personen Martin Luther, hans nederlag og hans triumfer. Filmen Luther gir de historiske fakta et menneskelig ansikt og skildrer den tyske reformatoren som en briljant og lidenskapelig ung mann full av visjoner. Og det hele foregår i kanskje en av de mest omveltende tidsepokene i historien, renessansen, som dannet overgangen fra middelalderen til nyere tid.» (Fra www.filmweb.no)

 

Bruken av filmen Luther i klassen

Filmen kan med fordel vises i sin helhet for klassen. Sammen med det aktuelle avsnittet i læreheftet Jordens største under, danner filmen Luther et godt grunnlag for samtale i klassen om Martin Luthers liv og betydning. Her finner du en ressursbank med filmforslag til videre undervisning om kirkehistorie – og pedagogiske tips til bruk av film.

 

Opplegg for samtale i klassen

Bruk gjerne filmstudiearket fra Norsk Filminstitutt om denne filmen. Her gis en god bakgrunn til filmen, en oversikt over Luthers liv og en rekke nyttige samtalespørsmål.

 

Diskuter i klassen følgende påstand fra Kristendom Onlines redaksjon:

«Martin Luther slo igjennom som reformator på grunn av hans gjenoppdagelse av to viktige bibelske anliggender: rettferdiggjørelsen og kallet.

Gjennom sin lære om rettferdiggjørelsen ga Martin Luther sin samtid en viktig nøkkel til å forstå forholdet til Gud: Det er faktisk mulig å finne en nådig Gud! Gjennom troen på Jesus Kristus som Frelser og Herre erklæres vi nemlig rettferdige i Guds øyne, og vi tilegnes da Kristi rettferdighet. Vi trenger ikke lenger bruke livet på å prøve å blidgjøre Gud, for frelsen er en gave, av bare nåde.

Dette var grunnlaget for læren om kallet som sier at vi – på grunn frelsens gave – kan bruke alle våre krefter på å tjene vår neste. Derfor er alle ærlige livsoppgaver uttrykk for en gudstjeneste. Vi er alle kalt til å tjene vår Gud og våre medmennesker gjennom våre relasjoner, våre fag og våre yrker. Guds kall til tjeneste gjelder faktisk alle som tror på Jesus! Gjennom læren om kallet ga derfor Luther sin samtid en viktig nøkkel til å forstå hverdagsoppgavene i lys av troen på Jesus.

Begge disse læresetningene var revolusjonerende i Martin Luthers samtid. Og dette er et radikalt budskap også i dag!»

Her finner du en pdf-fil av påstanden som kan deles ut til elevene.

Print Friendly, PDF & Email