En undervisningsressurs som belyser årsaker til at mange muslimer har begynt å tro på den Jesus som Bibelen forteller om.

MÅL

Kompetansemål

  • Kunne peke på hvilke årsaker som ofte spiller inn når muslimer begynner å tro på Jesus
  • Kjenne noen ulikheter mellom den Jesus som Koranen/Islam presenterer og Jesus slik han presenteres gjennom Bibelen/kristen tro.

Holdningsmål

  • Refleksjon rundt troverdigheten til Bibelens Jesus slik muslimer møter ham gjennom Bibelen, drømmer og relasjoner.


Plassering i fagplan

Bibelkunnskap I + II i Studieforberedende (VG1 + VG2)
Frelseshistorie i Studieforberedende (VG1)
Kristenliv, misjon og kultur i Studieforberedende (VG1)
Bibelkunnskap I + II i Yrkesfaglig (VG1 + VG2)
Frelseshistorie i Yrkesfaglig (VG1)
Bibelkunnskap I + II i alle utdanningsprogram (VG1 + VG2)
Tro og Livssyn I + II i alle utdanningsprogram (VG1 + VG2)

 

___________________________


Isa al Masih
er det navnet Koranen gir Jesus. Navnet er arabisk og oversatt til norsk betyr det ”Jesus Messias.” Mye av det som står om Isa al Masih i Koranen stemmer ikke med Bibelens beskrivelse av Jesus, samtidig som det også finnes en god del som stemmer overens med Bibelen.

Hovedforskjellen er at Koranen sier at Jesus er en stor profet, mens Bibelen sier at han er Guds Sønn. Koranen fornekter treenigheten og at Jesus ble korsfestet.

Det er flere grunner til at mange muslimer har begynt å tro på den Jesus som Bibelen forteller om. Vi vil her fokusere på følgende tre grunner.


1. Muslimer som leser om Isa al Masih i Koranen, blir nysgjerrige og ønsker å finne ut hva Bibelen lærer om Jesus.

Her kan du lese historien om indoneseren Husni Thamrin som gjennom lesning i Koranen fattet interesse for å lære mer om Jesus i Bibelen.

2. Muslimer drømmer om Jesus, eller ser Jesus i et ”syn.”

Vi anbefaler nettsiden morethandreams.org. Her kan du lese historier eller se filmer om mennesker fra 5 forskjellige land hvor syner, drømmer eller visjoner var en utløsende faktor til at de gikk over fra islam til kristen tro.

3. Muslimer møter Jesus gjennom en kristen venn.

–         Det finnes mange eksempler på muslimer som møter Jesus gjennom en kristen venn. Det å bli godt kjent med en kristen som lever nær Jesus og er trygg på sin frelse, er nok noe av den sterkeste drivkraften til at en muslim som aldri kan være sikker på at han/hun er ”god nok” i møte med Allah, begynner å tro på Jesus som forkynner frelse på grunn av nåde.

–         Pastor “Jonny” i Indonesia driver et utstrakt diakonalt arbeid i en storby. Han oppsøker fattige, ofte mennesker som ikke har noe fast bosted. Han blir kjent med dem, tilbyr et sted å bo og relevante kurs slik at de lettere kan få seg et arbeid. Pastor Jonny gjør dette av kjærlighet, og han poengterer alltid at ingen må føle seg presset eller forpliktet til å bli kristen, selv om de får hjelp av en kristen pastor. Alle pastor Jonny blir venn med, møter Jesu kjærlighet gjennom ham, og mange har begynt å tro på Jesus. Pastor Jonny har døpt en rekke tidligere muslimer.

Denne nettsiden kan det være spennende å ta en titt på. Siden er ressursside hvor muslimer kan lære mer om hvem Isa al Masih er ut fra en kristen forståelse.

Du kan også lese en spennende artikkel fra Time Magazine om den sterke veksten av kristne i Indonesia.

Print Friendly, PDF & Email