Korte videosnutter med intervju av Olav Skjevesland, Bjørn Hinderaker, og “folk på gata”.

Olav Skjevesland er pensjonert biskop i Agder og Telemark bispedømme. Sammen med Øystein Bjørdal har han skrevet boken Engelen ved din side.  

I forordet til boken står det blant annet:

«I denne boken ønsker vi å gi kunnskap om hvem englene er og hva de gjør. Bibelen skal få kaste lys over tidens nye engleinteresse, slik at den får innhold og retning. Og ikke minst er det vår tanke med boken å gi englene større rom i våre liv og vår troserfaring.»

Følgende klipp kan for eksempel brukes i klasserommet:

Følgende klipp egner seg godt som bakgrunsstoff for læreren:


Bjørn Hinderaker
er høgskolelektor på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen. Han underviser i studiet Kommunikasjon og livssyn som retter seg inn mot kristne formidlere.


Intervjuene kan brukes som en introduksjon til undervisning om engler, og danne utgangspunkt for samtale om hva en engel egentlig er.

Videoen er utarbeidet av studenter på Film & TV-linjen ved Bildøy bibelskole: Håvard Brekkhus Bernssen, Maria Indrøy Risanger og Kjetil Vatsøy.

“Folk på gaten” svarer på hva de tenker om engler
(Høyreklikk og velg “Lagre mål som” dersom du ønsker å lagre videoen.)

Illustrasjonsbilde av en engel: Flickr Creative Commons/aussiegall

Print Friendly, PDF & Email