EKSTRA UNDERVISNINGSSTOFF TIL TEMAET

 • Filmklipp/andre aktualiseringer
 • Arbeidsoppgaver
 • Formidlingsoppgaver

Filmklipp/andre aktualiseringer:

Film

Homer’s Triple Bypass (The Simpsons: The Complete Fourth Season DVD).

Homer har hatt en rekke hjerteattakk, og har blitt fortalt at han behøver en operasjon. Uheldigvis finnes det bare en måte Simpsonfamilien kan klare å betale for operasjonen på: de må overlate Homers skrøpelige legeme i hendene til dr. Nick Rivera – en velkjent billigpriset (og fattig på talent) lokal medisiner. Spør studentene om å legge spesielt merke til Lisas lesing og betydningen det får etter hvert som episoden skrider frem.

Klippet begynner med at Lisa leser – hennes første utsagn er: ”Mamma, dette er fascinerende”. Det slutter når episoden er over.

Til samtale: Spør elevene hvorfor Lisa leste The Springfield Journal of Cardiology. Når Marge bekymrer seg for om Lisa burde lese kardiologibøker, svarer Lisa at det er betryggende for henne å finne ut mest mulig om det Homer skal gjennom. Spør så hva som kom ut av at Lisa leste så mye, og få frem at Lisas viten om hjerteoperasjoner betydde at hun var i stand til å prate dr. Nick gjennom operasjonen og sikre at operasjonen var en suksess. Så å lese bøkene førte ikke bare til at Lisa følte seg mer tilfreds i møte med en vanskelig situasjon, det gjorde henne også i stand til å utgjøre en forskjell og gjøre noe med situasjonen hun befant seg i.

Be studentene om å ha lærdommen fra Lisa i mente mens de ser på de følgende bibelsitatene. Del elevene inn i par eller små grupper, og be dem om å se på hva hvert av de følgende versene har å si om hvorfor mennesker burde lese Bibelen. Be dem om legge spesiell vek t på å identifisere eventuelle paralleller mellom disse svarene og Lisas erfaring fra Simpsonsklippet.

Luk 1, 1-4 (Sier at Bibelen ble skrevet slik at mennesker kunne være sikre på hendelsene i Jesu’ liv, hans død og hans oppstandelse),.
2. Tim 3, 16-17 (sier at Bibelen er nyttig til å vise hvordan menneskene bør leve).
Joh 20, 30-31 (Sier at Bibelen ble skrevet for at mennesker kunne tro på Jesus og ha liv i hans navn).

Hør fra noen av gruppene, og be klassen om å reflektere over hvilke andre grunner som måtte finnes for kristne til å lese Bibelen.

Film

Dagboken

Allie var en gang dypt forelsket i Noah, men omstendighetene tvang dem fra hverandre. 2. verdenskrig kom, og mens Noah var ved fronten møtte Allie en rik og passende mann. De forlovet seg. Men Allie fikk ikke vite at Noah skrev mengder av brev til henne gjennom hele krigen, brev som moren gjemte bort. Etter krigen møter hun Noah igjen, og hun tvinges til å velge mellom de to. Klippet starter like etter at Allie og Noah har hatt en stor krangel, der han ber henne fortelle hva hun vil. Det slutter når Noah lukker boken der Allie har skrevet ned hele historien. (Klippet kan startes senere enn det som er angitt her).

Start: 1:35:20 – Litt ut i kapittel 17. (Noah og Allie har kranglet, klippet begynner med at Allie kjører av gårde i bilen.)
Stopp: 1:42:07 – Etter at Allie forstår at historien handlet om henne og Noah, og de begynner å kysse
Lengde: 6 minutt, 47 sekund.

Til samtale: Allie har blitt gammel, og hun glemmer stadig mer. Men forutseende nok hadde hun skrevet ned historien slik at de ikke skal glemme, og nå bruker Noah boken til å minne henne om hvem hun egentlig er.
Kristne tror at menneskene ikke alltid har vært slik som de er nå. Forholdet mellom oss og ham som elsker oss mer enn alt var en gang åpent og menneskene var i stand til å elske uten forbehold. Men noe ødela for oss, slik at vi stadig glemmer hvem vi egentlig er. Gjennom å lese Bibelen får vi hjelp til å avdekke mer av hvem vi er, mer av den konstante kjærligheten Gud har for oss samme om vi glemmer hvordan vi kan elske tilbake, et glimt av hvordan ting blir en gang når vi skal ”se ting slik de er”.

Film/bok 

Da Vinci-koden

Robert Langdon (Tom Hanks) og Sophie Neveu (Audrey Tautou) er på flukt fra politiet, som feilaktig mistenker dem for å ha begått fire mord. Drapene er knyttet til en konspirasjon angående kirkehistorien og et hemmelig forbund som angivelig skal ha beskyttet hemmeligheten om hvor den hellige gral befinner seg. Robert og Sophie har tatt kontakt med en av Roberts venner, Sir Leigh Teabing (Ian McKellern), som er ekspert på legender om gralen. Forklar at filmen er basert på den bestselgende romanen med samme navn av Dan Brown. Mange kristne har kritisert boken for å fordreie historiske fakta og ved det fremstille kristen tro og kirkens historie unøyaktig. Be elevene om å ta notater mens de ser på klippet, og legge spesiell vekt på hva Teabing sier om Bibelens opprinnelse, keiser Konstantin, kirkemøtet i Nikea og Jesu guddommelighet.

Klippet starter: 1:05:06
Klippet slutter: 1:42:00

Klippet begynner med Sir Lea Teabing som sier “En dramatisk sen ankomst” og slutter med at han sier “Så lenge det har vært en Gud har mennesker drept i Hans navn.”

Til samtale: Spør studentene om å gi en tilbakemelding på det de skrev ned på hvert tema de ble bedt om å høre ekstra etter på. De bør ha lagt merke til følgende:

Bibelen:

 • Ankom ikke ved faksimile fra Himmelen
 • Ulike evangelier ble valgt eller forkastet ved kirkemøtet i Nikea.

Konstantin:

 • En romersk keiser.
 • Var hedning hele livet, men konverterte til kristendommen på dødsleiet.
 • Var vitne til at Bibelen ble sammen slik vi kjenner den
 • I år 325 e.Kr. samlet han Roma under én religion: Kristendommen

Kirkemøtet i Nikea:

 • I år 325 e.Kr. debatterte de ulike kristne sektene og stemte over emner som hvilke evangelier som skulle inkluderes eller forkastes som en del av Bibelen, dato for påskefeiringen og Jesu guddommelighet.

Jesu guddommelighet:

 • Jesus ble ikke sett på som noe mer enn et menneske før kirkemøtet i Nikea.

Du kan poengtere at i boken, i motsetning til i filmen, er ikke Robert Langdon uenig med Sir Leigh Teabing.

Hvor sikre er elevene på at informasjonen de her har fått presentert er riktig? Hvordan ville de gått frem for å finne ut mer om fakta bak disse påstandene, eller motargumentene kristne fremfører omkring disse temaene?

Gruppeoppgave/formidlingsoppgave:

Oppgaven kan brukes i klassesammenheng, som elevoppgave, eller begge deler. Be elevene om å forberede et innledningsforedrag for en debatt om det følgende emnet: ”Bibelen er en troverdig samling dokumenter”. Temaet er vagt med hensikt, slik at elevene kan vurdere hva som menes med troverdig, og å argumentere for ulike nivåer av autoritet ut fra egne synspunkter og meninger. Det kan være nyttig å oppfordre elevene til å gjøre vidtfavnende research for innlegget.

Nettressurser:

Print Friendly, PDF & Email