Kapitlet om oldkirken i boken Jordens største under vender stadig tilbake til apostlenes forkynnelse av evangeliet. På side 15 i boken er 1 Kor 15 nevnt som et hovedavsnitt for å vise at budskapet om Jesu død og oppstandelse er troverdig.

I tilknytning til “oppstandelseskapitlet” har vi publisert et kort, men poengtert, avsnitt fra boken Contending With Christianity’s Critics: Answering New Atheists & Other Objectors. Forfatter av kapitlet som avsnittet er hentet fra – “The Resurrection of Jesus Time Line” –  er Gary Habermas. Videre henviser vi til to meget relevante nettressurser til temaet, begge av Habermas.

Kort presentasjon av Gary Habermas
Habermas er professor og leder for fakultet for filosofi og religion ved Liberty University i Virginia (http://www.liberty.edu/). Han har viet sin forskerkarriere til å se på relevante historiske, filosofiske og teologiske emner knyttet til Jesu død og oppstandelse. Blant annet har han spurt hvilke slutninger vi kan dra av alt det som kritiske forskere faktisk er enige om når det gjelder Det nye testamentet.

Habermas om Paulus’ “trosbekjennelse” 

Habermas peker på at Paulus sin “trosbekjennelse”, særlig i vers 3-4, er et sterkt indisium på at evangeliets kjerne – budskapet om Jesu død og oppstandelse – ble forkynt av de første kristne.

Det er flere grunner til at dette avsnittet er viktig:

”Når det gjelder 1 Kor 15,3ff, er kritiske bibelforskere enige om at Paulus i hvert fall mottok selve innholdet i denne proklamasjonen, men antakelig også selve bekjennelsen, på midten av 30-tallet etter Kristus. Paulus tilbragte da to uker med Peter og Jakob, Jesu bror. Disse apostlene hadde dette materialet før Paulus, og hendelsene det refereres til, skjedde dermed enda tidligere.

Dette er antagelig det argumentet som overbeviser de fleste forskere i dag om at proklamasjonen av Jesu oppstandelse stammer fra urkirken. Så godt som alle kritiske forskere tror at dette budskapet stammer fra Jesu disipler, som hevdet at de hadde sett og møtt sin Herre – oppstått fra de døde.”

(Gary Habermas, ”The Resurrection of Jesus Time Line”, i P. Copan & W. L. Craig: Contending With Christianity’s Critics: Answering New Atheists & Other Objectors (Nashville, B & H Academic, 2009) s. 125)
Nettressurser
På www.garyhabermas.com finner du mange ressurser fra hans forskning. Flere av bøkene er tilgjengelig for gratis nedlasting. Se spesielt avsnittet “The case for Christ’s ressurection”.

”Ressurection Timeline” – et foredrag av Gary Habermas på European Leadership Forum.

Print Friendly, PDF & Email