Til faglig inspirasjon og ettertanke

av Lars Dahle

Undervisningen i kristendomskunnskap – og kanskje særlig hovedområdet troslære – vil naturlig kunne åpne for ærlige spørsmål og gode samtaler om sentrale emner i kristen tro. Derfor vil det apologetiske anliggendet stå sentralt i kristendomsfaget, både som kunnskapsfag, som holdningsskapende fag og som fellesskapsbyggende fag.

Hva er trosforsvar (apologetikk)?

 Det er å praktisere 1 Pet. 3,15 og 2 Kor. 10,4-5…!
 • Det er å gi grunner  – for hvorfor vi mener kristen tro (eller Bibelen) er sann
 • Det er å svare – i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger og (livssyns)alternativer
 • Det er å spørre – nemlig å gå fra å svare andre til å spørre andre
Men hva skal vi si?
Seks dristige påstander:
”Bibelens Gud gir en bedre forklaring på …
1)      universets opphav
2)      universets form og struktur
3)      menneskets særpreg, verdi og ansvar
4)      moralens begrunnelse
5)      Jesu liv, død og oppstandelse
6)      våre religiøse erfaringer
… enn andre livssynsalternativer.”
En av påstandene som eksempel: Jesu oppstandelse
 • Påstand: “Bibelens Gud gir en bedre forklaring på Jesu oppstandelse enn andre livssynsalternativer.”
 • Jesu oppstandelse – taler til oss om håp og sier oss at Jesus er enestående
 • Vi vet:
  • at Jesus døde
  • at graven var tom
  • at Jesus viste seg (påsto mange)
  • at kirken vokste frem
 • Vi kan undersøke alle ”naturlige” alternative forklaringer – men de mangler alle troverdighet som forklaringer!
 • Det eneste vi står igjen med er det (menneskelig sett) ”umulige”: … at Jesus virkelig sto opp!
 • Men det er faktisk ikke umulig – fordi det er både mulig (tenkelig) og rimelig (troverdig) å tro på en Skaper – som kan skape liv, og som derfor kunne oppreise Jesus fra de døde.
 • Derfor: Jesu oppstandelse utfordrer oss – og enhver ærlig (sannhets)søker!
Til slutt:
 • Som kristne kan vi ha tillit til sannheten – og til Gud som sannhetens kilde. Vi er ikke kalt til å kunne svare på ethvert spørsmål, men til å snakke om troen og å gi ærlige svar på ærlige spørsmål.


Ressurser for videre arbeid:

Les gjerne artikkelen Med Paulus på livssynstorget

Tre viktige bøker (alle kan bestilles via post@damaris.no):

 • Stefan Gustavsson: Trenger troen forsvares? (Oslo: Luther, 2016)
 • Stefan Gustavsson: Kristen med god grunn (Oslo: Luther, 2006; 2. oppl.)
 • Nick Pollard: Snakk om tro – med hode og hjerte (Oslo: Lunde/Damaris Norge, 2006)
Fire viktige hjemmesider:
 • www.damaris.no – Damaris Norge med Kulturvinduet (studieguider, artikler og kommentarer om aktuelle filmer, bøker og trender etc)
 • www.bethinking.org – Engelske lagets ressursside for trosforsvar (apologetikk) – her er mye spennende! Ulike nivåer – med noe for enhver.
 • www.euroleadershipresources.org – Evangelikal ressursside med mye om apologetikk – for deg som vil grave dypere…
 • www.reasonablefaith.org – For deg som virkelig er interessert – utforsk hjemmesiden til en av verdens fremste kristne apologeter (Bill Craig) ! Ikke minst anbefales hans mange debatter.

© Damaris Norge AS

Print Friendly, PDF & Email