Etikk i praksis

etikk-i-praksisVi skal se noen områder hvor vi blir utfordret til etisk tenkning og refleksjon. Vi vil bruke Den etiske trekant i arbeidet med disse områdene. Områdene vi vil trekke fram, er: mennesket og skaperverket, liv og død, seksualitet og samliv og forvaltning og rettferdighet. På alle disse områdene er det viktig å kjenne til verdigrunnlaget. Ut fra verdigrunnlaget kan flere valgmuligheter oppstå, og blant disse følger vi en vei. Når veien er valgt, er det viktig å se tilbake verdigrunnlaget og spørre:

Er det samsvar mellom verdigrunnlaget og veien som er valgt? Det kan noen ganger bli nødvendig å justere den kursen som er valgt for å være i takt med verdigrunnlaget. Det kan også være nødvendig å se på om verdigrunnlaget må justeres. I vår tid er det få som vil begrunne slaveri ut fra et bibelsk grunnlag. Vi skal ikke gå langt tilbake i historien for å finne en bibelsk forankret argumentasjon til støtte for slaveri.Her finner du kapittel 16.4 online versjon.

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.


 

Kompetansemål for hele kapittelet:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • Analysere og drøfte etiske problemstillinger en selv og andre står overfor i dagens samfunn
 • Drøfte aktuelle etiske problemstillinger, med særlig vekt på utfordringer i yrkeslivet, i lys av kristen etikk

Mennesket og skaperverket

Læringsmål

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

 • drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til mennesket og skaperverket
 • reflektere over eget ståsted i aktuelle problemstillinger

Menneskeverd

Læringsmål

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

 • forklare hva som menes med menneskeverd
 • drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskeverdet
 • reflektere over eget ståsted i aktuelle etiske utfordringer

Seksualitet og samliv

Læringsmål

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

 • drøfte aktuelle etiske problemstillinger innenfor seksualitet og samliv
 • gjøre rede for Bibelens syn på ekteskap og samliv
 • reflektere over eget ståsted i aktuelle samlivsetiske utfordringer

Forvaltning og rettferdighet

Læringsmål

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

 • forklare hva som menes med forvaltning og rettferdighet
 • drøfte aktuelle etiske utfordringer knyttet til økonomi og arbeidsliv
 • reflektere over eget ståsted når det gjelder økonomi og arbeidsliv

Ressurser fra Damaris Norge

Kloning og kristent menneskesyn
Undervisningsopplegg

Seksualetikk
Ressurspakke

Menneskeverd
Ressurspakke

Ordene våre – hva sier vi om Gud?
Artikkel

Fokus på det kristne menneskesyn
Undervisningsopplegg

Fokus på ungdomskultur, identitet og livssynsdanning
Undervisningsopplegg – aktualisert ved «Paradise Hotel»

Fokus på etikk i naturvitenskapen
Undervisningsopplegg

Fokus på moralske avgjørelser
Undervisningsopplegg

Moderne slaveri
Aktualisering, med forslag til oppgaver

Tv-kjendis vil ikke ha barn med Downs
Aktualisering, med samtalespørsmål

Hva er da et menneske?
Debatt (video) med samtalespørsmål

Har alle rett til å leve?
Undervisningsressurs

Darwin: Djevelens kapellan?
Undervisningsressurs

Etiske valg
Aktualisering

Victoria – Den store kjærligheten
Aktualisering

Fri vilje eller determinisme?
Aktualisering

The Adjustment Bureau
Aktualisering

Fokus på tilgivelse
Samleressurs

Sex og samliv
Undervisningsressurs

Rikdom og fattigdom
Undervisningsopplegg

«Ex on the beach»: Når forsøk på overgrep blir underholdning
Undervisningsressurs

Hva er queerteori?
Videoressurs

Hvordan utfordret Paulus sin gresk-romerske samtid i synet på familie og sex?
Podcast/video

Print Friendly, PDF & Email