Aktualisering, med forslag til oppgaver:

Shanta Sapkota ønsker å dele Jesu kjærlighet og helbredelse med flest mulig sårbare jenter i Nepal. Vi setter i denne saken fokus på menneskehandel og moderne slaveri.

Menneskehandel er et omfattende, globalt problem som i størst grad rammer unge kvinner og barn. Hva kan du og jeg gjøre? Vi kan i første omgang la oss inspirere av historien til Shanta Sapkota i Nepal. Det finnes mennesker som omformer Jeus ord om å elske sin neste til konkret handling på en radikal måte!

Denne ressursen inneholder

 1. Aktuelle kompetansemål fra offentlig plan
 2. Aktualisering: Shanta Sapkota og Peace Rehabilitation Center i Nepal
 3. Fire ulike oppgaveforslag
 4. Tre korte filmer om Moderne slaveri
 5. Bibelen om menneskehandel

Denne aktualiseringen kan være naturlig å bruke i sammenheng med følgende kompetansemål fra REL (REL1-01):

Religionskunnskap og religionskritikk:
 • drøfte samarbeid og spenninger mellom religioner og livssyn og reflektere over det pluralistiske samfunnet som en etisk og filosofisk utfordring
 • drøfte ulike former for religiøs søking i vår tid
 • gjøre rede for og vurdere ulike former for religions- og livssynskritikk

Kristendommen:

 • gjøre rede for sentrale trekk i kristendommen
 • beskrive og reflektere over hovedtrekk i kristen etikk
 • drøfte kristendommens syn på kjønn og kjønnsroller
 • drøfte kristendommens syn på andre religioner og livssyn
 • sammenligne kristendommen med andre religioner og livssyn

Filosofi, etikk og livssynshumanisme:

 • drøfte etiske verdier og normer knyttet til urfolks kulturer og tradisjoner
 • føre dialog med andre om aktuelle etiske spørsmål

Shanta Sapkota er en kristen dame fra Nepal, som siden slutten av 1980-tallet har arbeidet både for å forhindre salg av jenter, og å hjelpe jenter som allerede er fanget i prostitusjon.

Shanta ble selv giftet bort som tolvåring, og vet hva det vil si å være maktesløs, den svakeste part, den som blir utnyttet av andre. Som ung jente ble Shanta en kristen etter å ha blitt kjent med norske misjonærer som flyttet til området der hun bodde. I voksen alder gikk hun på Disippeltreningsskole med Ungdom i Oppdrag, og det var i denne perioden hun opplevde at Gud kalte henne til å arbeide for å berge unge jenter fra barneekteskap, prostitusjon og utnyttelse. Hun har et tøft arbeid, men forteller at det som driver henne, er Guds kraft og Hans kjærlighet til alle mennesker. Shantas historie blir fortalt på norsk i boka Spionen som ble bedt for, (Lunde forlag 2014).

Besøk hjemmesiden til senteret hun driver, Peace Reahabilitation Centre, her.

Se informasjonsfilm fra PRC .

Forslag til oppgaver

1) Lærer forklarer i korte trekk hva menneskehandel/trafficking handler om. Se gjerne filmen om PRC og Natalia´s Story (under) for bakgrunn, eventuelt vis filmen i klassen. Presenter deretter Shanta og be elevene bruke hjemmesiden til Peace Rehabilitation Center for å  finne ut hva Shanta og hennes team gjør i praksis for å hindre barneekteskap, hjelpe jenter ut av prostitusjon og få menneskehandlere arrestert og straffeforfulgt. Hvis elevene er fortrolige med engelsk, kan de også se et lengre intervju (22 min) med Shanta fra You tube her.

2) Lærer forklarer i korte trekk hva menneskehandel/trafficking handler om. Se gjerne filmen om PRC og Natalia´s Story (under) for bakgrunn, eventuelt vis filmen i klassen. La elevene skrive et essay om Hvorfor du tror menneskehandel er mulig. Hva skaper markedet for å kjøpe mennesker? Hvordan kan en som kjøper sex fra gata eller bordeller tenke om menneskeverd, likeverd, ansvar for egne handlinger, i en større sammenheng?

3) Ikke all menneskehandel handler om prostitusjon. Også hushjelper og anleggsarbeidere er yrkesgrupper som er sårbare for utnyttelse og i praksis slaveri. Oppgave: Se hva du kan finne ut om trafficking og en av disse yrkesgruppene. Lag en plakat til skolebiblioteket som kan fortelle om hvordan menneskehandel skjer, gjennom historien til en hushjelp eller anleggsarbeider som har reist til et annet land enn sitt eget for å tjene penger.

Alternativ: Skriv et brev til en venn, der du forteller om menneskehandel gjennom historien til en hushjelp eller anleggsarbeider som har reist til et annet land enn sitt eget for å tjene penger.

Lenker til aktuelle saker:
The Guardian: Nepalsk migrant oppdaget skuff full av forlatte pass, skjønte han måtte flykte (engelsk).
The Guardian: Qatars verdenscup-slaver (engelsk)

MailOnline: Ingen vei ut (engelsk)
Sitat fra saken:
Up to 60 percent of Malaysia’s electronics workers
are estimated to be vulnerable foreigners from impoverished countries,
and Verite said 94 percent of foreign labourers it surveyed had their passports seized.
FN-sambandet: Hushjelper nederst på rangstigen (norsk side)
Aftenposten: millionærpar holdt hushjelper som slaver (norsk)
Blogg: Saudi-Arabia: Å være hushjelp… (norsk blogg av religionsviter Reier Møll Scoder)4) Komponenter til kjente og kjære merkevarer fra for eksempel Apple, Hewlett-Packard, Sony og Samsung blir ofte produsert av slavearbeidere. Hvilken betydning har dette for din hverdag og ditt liv? Forbered en liste med momenter og arranger debatt i klassen.

Slaveri i Vesten

Mennesker selges og kjøpes også i vårt land. A21 er en organisasjon som arbeider for å hjelpe ofre for menneskehandel. Les om A21 på Wikipedia her.
A21 ble dannet i 2008, og har også arbeid i Norge.
(saken fortsetter under filmen)

Moderne slaveri handler ofte om at folk blir lurt, andre ganger om direkte kidnapping.

Noen kidnappingssaker er så spesielle at de får stor mediedekning. I 2013 klarte endelig tre kvinner å rømme fra Ariel Castros «skrekkens hus» i USA. Tidligere har vi hørt Natascha Kampbusch sin forferdelige historie om kjellerfangenskapet i Østerrike. Beretninger som disse ryster oss.

19 år gamle «Gloria» var innelåst i et hus på østlandet i et år før hun klarte å rømme. Hun ble slått og voldtatt og måtte stadig ta i mot «kunder» på «mister» sin ordre. «Gloria» er bare ett av flere millioner ofre for menneskehandel.

Det anslås at det i dag på verdensbasis er minst 27 millioner mennesker som lever i slaveri. Global Slavery Index anslår at «bare» mellom 600 og 650 av disse befinner seg i Norge. Enten totalen er 27 000 000 eller 650, så er skjebnen for den det gjelder, like grusom.

Bibelen og menneskehandel

I skapelsesfortellingen leser vi at Gud skapte mennesket “i sitt bilde”. Det betyr at hver gang vi krenker et annet menneske, så krenker vi en av Guds skapninger, et menneske som har bildet av den levende, allmektige, hellige Gud i seg.

I sin programtale i Luk 4,18 sier Jesus at han er kommet for «å forkynne et godt budskap for fattige», «rope ut at fanger skal få frihet» og «sette undertrykte fri». Budskapet har en dobbel klangbunn. Jo visst gjelder det åndelig fattige og undertrykte fanger av syndens slaveri, men ved sitt liv og sitt budskap viste Jesus at han også kom med godt nytt og virkelig brydde seg om menneskelig nød og urettferdighet.

Jesu liv, død og oppstandelse kaller på hver og en av oss til å bry oss om hverandre. Til å stå opp for frihet og rettferdighet.

Du kan finne ulike ressurser til å lære mer om moderne slaveri på nettet, for eksempel: A21 Campaign eller End It Movement.

Bønn

Be for ofrene. Be for overgriperne. Be om at flere aktivt tar del for å få satt en stopper for menneskehandel.

Print Friendly, PDF & Email