Videoen er produsert av Forum of Christian Leaders, og gjengis med tillatelse.

Peter Saunders


Peter Saunders er leder av Christian Medical Fellowship, en interesseorganisasjon for kristne leger og medisinstudenter i England. Organisasjonen har 5.000 leger og 1.000 studenter som medlemmer. Hans nåværende arbeid innebærer ledertrening, undervisning i evangelisering og etikk, skriving, redigering og mediaarbeid. Dr. Peter Saunders er hyppig invitert til mediedebatter i Storbritannia, gjerne rundt tema som abort, eutanasi og kjønnsidentitet. 


Kompetansemål


Du kan kanskje tenke at det ikke er noe som er mer opplagt enn at menneskene er delt inn i to klare kategorier: mann og kvinne. Men queerteori forsøker å undergrave dette, og vil få å oss bort fra og rive fra hverandre denne gammeldagse, binære mann- og kvinnetanken.

Ideen bak queerteori (noen ganger kalt skeiv teori på norsk), som i stor grad handler om å redefinere ord, er at mann og kvinne overhodet ikke er ikke en reell ting. De er kun sosiale konstruksjoner. De er bare produkter av måten vi er oppdratt på, resultatet av å leve i et forutinntatt samfunn. Vi behøver å kvitte oss med disse kategoriene, og ikke basere dem på en biologisk realitet.  I stedet må vi tenke på kjønn som flytende gjennom et helt kontinuum.

Det betyr ingenting hva våre kromosomer, hormoner eller interne eller eksterne kjønnsorganer sier om oss. Det som er viktig er hva vi føler vi er.

Queerteori er nå en akademisk disiplin, som blir undervist ved universiteter. En hel, ny generasjon unge vokser derfor nå opp i tro på dette, at kjønn er en sosial konstruksjon, og at vi skaper vår egen identitet og vår egen realitet.

 

Hør gjerne også podcast med Olof Edsinger fra Veritaskonferansen 2017 om “Født i feil kropp”.

Print Friendly, PDF & Email