FORDYPNINGS- OG UNDERVISNINGSRESSURSER:
– Hva er et menneske? Hva gir mennesket verdi? Hva menes med “sorteringssamfunnet”?

Tre aktualiseringer knyttet til sorteringssamfunnet og Downs syndrom. Disse kan også integreres i egne undervisningsopplegg med fokus på menneskeverd.

Plassering i fagplanen:
Etikk i studieforberedende (VG2)
Etikk i yrkesforberedende (VG2)
Bakgrunn

Er Norge i ferd med å bli et sorteringssamfunn? Dette nærgående, utfordrende spørsmålet stilles stadig oftere. I en fersk uttalelse fra bispemøtet (13.03.2008) advares det nettopp mot sorteringssamfunnet, og biskopene spør: ”Har vårt samfunn ikke plass til mennesker med Downs syndrom? Hvilke andre utviklingsavvik vil vi eventuelt ikke ha plass til?”

Bakteppet her er nyere statistikk, som viser at fostre med påvist Downs syndrom blir abortert i stadig større grad. I Norge får alle gravide over 38 år automatisk tilbud om en undersøkelse som har til hensikt å påvise genetiske feil hos fosteret. I flere andre land får imidlertid alle kommende mødre – uansett alder – tilbud om å få ta en blodprøve tidlig i svangerskapet for å kunne oppdage et eventuelt Downs syndrom på et tidlig stadium. De fleste velger da å ta abort, med det resultat at det nesten ikke blir født barn med Downs syndrom. Mange ønsker at samme tilbud skal gis til gravide kvinner under 38 år i Norge.Debattene om bioteknologiloven, fosterdiagnostikk og Downs syndrom er særdeles sentrale i samtiden, og aktualiserer sterkt et av hovedspørsmålene i læreplanene for kristendomskunnskap, nemlig spørsmålet om menneskesyn og menneskeverd.

I denne ressurspakken tilbyr vi tre aktualiseringer, der den ene fokuserer på sorteringssamfunnet og de neste to på Downs syndrom.

Førstnevnte er knyttet til uttalelsen fra Bispemøtet av 13. mars 2008, samt filmen 300, som er et meget sterkt apropos til sorteringssamfunnet. Den neste ressursen er helt og fullt relatert til Hanne Mathiassen, som fikk Livsvernprisen i 2005. Vi møter henne både via tekst, lyd og bilde. Til sist er årets vinner av Livsvernprisen, Margreth Olin, i fokus via filmen Onkel Reidar.

De tre aktualiseringene kan brukes sammen eller hver for seg, og er ment å integreres i eget undervisningsopplegg når etikk, menneskesyn og menneskeverd er hovedtema. Kunnskapsmål knyttet til forståelse av Bibelens syn på menneskelivet som hellig og ukrenkelig vil være sentrale her, likeledes en forståelse av sentrale konsekvenser av dette i forhold til den som er født ”annerledes”. Videre vil en forståelse av hvilke underliggende livssyn som vi møter i den aktuelle debatten være sentral.

Tre aktualiseringer:

• Sorteringssamfunnet – knyttet til uttalelsen fra Bispemøtet av 13. mars 2008 og filmen 300

Hanne Mathiassen

Margreth Olin og Onkel Reidar

 © Damaris Norge AS
Print Friendly, PDF & Email