Den store kjærligheten

Hamsuns roman Victoria er filmatisert på nytt i 2013. Filmen er en gave til alle dere norsk- og samfunnsfagslærere på ungdomsskoler og videregående! Traileren kan brukes som en fin igangsetter og inspirasjon til å gå inn i arbeid med denne kjærlighetshistorien.

Hva forteller Victoria oss om kjærligheten og hva sier egentlig Guds ord om forholdet mellom mann og kvinne?


Kompetansemål

Tverrfaglige tema


Det er utarbeidet filmstudieark  til filmen (av Filmweb/Skolekino). Der finner du en artikkel om handlingen og filmen, tips til forberedelser før man evt. ser filmen og oppgaver. Det er også gode henvisninger til kompetansemål for norsk og samfunnsfag – ungdomsskolen og videregående.

Traileren til Victoria!                    Barnevakten.no – Artikkel om filmen

Dersom man bruker ressurser som er utarbeidet av Skolekino, kan arbeidet med filmen og/eller romanen legges opp som et større prosjektarbeid, som også kan legge et godt grunnlag for muntlig eksamen i norsk (ungdomsskolen). Dersom man ikke har mulighet til det kan også våre oppgaver nedenfor brukes som muntlige refleksjonsoppgaver i RLE under temaene forelskelse, kjælighet og kjønnsroller. Oppgavene kan også være utgangspunkt for en andakt!

Et hovedtema i oppgavene til Skolekino er “Om kjærligheten”. Du som jobber med filmen på en kristen skole trenger å supplere disse spørsmålene med hva Bibelen sier om kjærligheten og hvilke valg vi som kristne bør ta i forhold til forelskelse, kjærlighet og samliv:

  1. I Victoria handler det om to personer som elsker hverandre, men som ikke får hverandre på grunn av klasseskille. I vår tid kan det være andre hinder og utfordringer som kan komme i veien for den store kjærligheten. Hva ønsker Gud for våre liv i forhold til det å finne noen å dele livet med?
  2. I sitt avskjedsbrev til Johannes skriver Victoria at det eneste hun har vært på jorden for var for å elske ham. Hva tenker du om at hun har et slikt syn på livet? Kan det ha noen negative konsekvenser å gjøre et annet menneske til meningen med livet? Hva sier Bibelen om meningen med livet?
  3. Hva er forskjellen på Guds kjærlighet til oss og den kjærligheten Gud har skapt for et forhold mellom mann og kvinne?
  4. I Ordspråkene 18:22 står det: Den som finner en kone, finner lykken; han har vunnet velvilje hos Herren. Hva tror dere menes med det?
  5. I 1. Tess. 4:4 står det: Hver av dere skal vite å vinne seg sin egen kone i hellighet og ære, ikke i sanselig begjær som hedningene; de kjenner jo ikke Gud. Hvilke konsekvenser får det for oss når vi skal se etter den store kjærligheten?

La gjerne elevene bruke det kristne nettstedet GuttogJente.no i arbeid med oppgavene. Se f.eks. Hvordan finne den rette.

Kommentar til oppgave 2: Hva sier Bibelen om meningen med livet?

Nøkkelen til livets mening ligger hos Gud, han som skapte deg og som har villet at du skal eksistere. Bibelen kobler også dette til kjærligheten. Kjærlighet i Bibelen er ikke følelsen forelskelse, men å velge å handle til andres beste. Ved at Gud sendte sin sønn og lot han ta på seg all vår skyld og straff, viste Gud oss sin ubegrensede kjærlighet. Han visste at dette var det beste for oss mennesker og Han gjorde det fordi Han elsker oss!

Gud er kjærlighet – Gud elsker verden, til og med en verden som hater Ham. Vi er skapt for å elske Gud og hverandre (Dobbelte kjærlighetsbud)

Gud har også skapt kjærligheten mellom mann og kvinne og han ønsker at vi skal ta gode valg for våre liv og gjerne finne en god ektepartner. Men uansett hvor sterk forelskelsen og denne kjærligheten kan føles, er det ikke dette som er selve meningen med livet! Meningen med livet må ligge i noe evig og umistelig – Guds kjærlighet til oss og vår mulighet til å leve i relasjon til Gud gjennom Jesus som vår frelser.

Minner også om malen til filmanalyse som du finner her på KrdOnline. Den er lagt ut i word, slik at du som lærer kan forenkle eller forandre ved behov.

Utarbeidet av Hilde Grimm

Print Friendly, PDF & Email