En undervisningsressurs om sex og samliv.

Denne undervisningsressursen er utarbeidet av Ole Johnny Møyholm

Plassering i fagplanen

  • Etikk (Vg2)
  • Etikk og tjeneste I og II (Vg1 og Vg2)

 

Kunnskapsmål

  • Drøfte etiske problemstillinger ved hjelp av et etisk resonnement og i lys av kristen etikk
  • Drøfte konsekvenser av ulike etiske ståsted
  • Reflektere over eget og andres syn på etiske spørsmål
  • Analysere eget ståsted og praksis – i lys av kristen etikk
  • Gjøre rede for viktige sider ved et kristent livssyn

Nøkkelspørsmål: Hva kjenner et sunt og riktig syn på sex og samliv?
Til å begynne med

«Om sex?» Det ordet forekommer ikke i Bibelen. Likevel ser vi at seksualitet er en gave til menneskene. Allerede i starten av Bibelen fortelles det Gud skapte mennesket til mann og kvinne. Han sa at de skulle være fruktbare og legge jorden under seg. Fruktbarhet har med seksualitet å gjøre. Og det har med det å være menneske å gjøre. Gud vil at seksualiteten skal vokse, modnes og ha gode sammenhenger i våre liv.

 

Seksualitet hører med til det å være menneske. Den er grunnlaget for at det finnes mennesker. Uten seksualitet blir det ikke flere mennesker. Dette har mennesker alltid vært opptatt av. Bilder, bøker, film og samtaler mellom mennesker viser at vi alltid har vært opptatt av kropp, nakenhet, kjønn og seksualitet. Noen synes det blir for mye med programmet som viser alt det intime mellom mennesker. Noen synes det blir for tett innpå med tv-programmer slik som Trekant (vist på NRK 2010 og 2011) som handler mest om metoder og forhold.

 

Hva er sex? Alle vet noe om det. For noen er det klining og kjærtegn, for andre er det samleie. Er det slik at sex er alt som berører vår seksualitet og våre seksuelle følelser? Seksualitet er mer enn kjønnsdrift og kåthet. Dette er selvsagt viktig fordi det handler om vår menneskelige eksistens. Kjønnsdriften er en av to grunnleggende drifter i oss. Den andre er overlevelsesdriften som handler om kampen for å overleve.

 

I mange kulturer ble ekteskap inngått ved at mannen gikk inn til kvinnen og hadde samleie med henne. Fra da av ble de regnet som et ektepar. Gud selv har gitt en fast og ubrytelig ordning eller ramme for seksuelt samliv, og for familieliv mellom mann og kvinne. Denne ramme kalles ekteskap. Se 1. Mos 1,26-28 og 2,24-25. Jesus sier det samme. Ekteskapet er en skaperordning, se Matt 19,3-6.

 

Forutsetningen for ekteskap er at det skjer et oppbrudd fra foreldrene (1 Mos 2,24) og de to gir hverandre et løfte om troskap. Dette blir ikke gitt for en periode om gangen, la oss si to år. Løftet er ikke tidsbegrenset og det er offentlig. Derfor gir det mening at Gud setter et vern rundt de to som gifter seg.

Når Gud sier at «de to skal være en kropp,» handler det om intim tilhørighet. Mann og kvinne slutter ikke å være mann og kvinne, og fremstår som et nytt kjønn. Meningen er trofast samhold og at samleiet er en fysisk forening av mann og kvinne.

 

Et raskt overblikk over samlivsformer slik det er beskrevet i Bibelen, får man inntrykk av at det var like vanlig med flergifte (polygami) som engifte (monogami). Eksempler på flergifte er Abraham, Jakob, Esau, Gideon, David; Salomo m.fl. Engifte ble praktisert av Noa, Isak, Josef, Job, Jesaja og flere andre. Avgjørende er det imidlertid at Gud selv har fra skapelsen av ordnet det slik at en mann og en kvinne skal være ett. Se 1.Mos 2,24 og Matt 19,4-6. Flergifte og skilsmisse ble sett på som en nødordning på grunn av synden.

 

Opprinnelig var verken skilsmisse eller flergifte etter Guds vilje. Se Jesu holdning til skilsmisse: Matt 19:3-9; Når Jesus bruker uttrykket ”de harde hjerter”, er det for å vise at syndefallet også fikk konsekvenser på dette området. Synden førte til at seksualiteten ble forstyrret. Se Rom 1,22-27. Luk 16,18.

 

 

Erotikk – seksualitet

Ordet erotikk møter oss stadig. Noen bøker, blader og filmer kalles erotiske. Er dette det samme som pornografi?[1] Erotikk kommer fra det greske gudenavnet Eros og betyr kjærlighet. Erotikk er kjærlighet som oppleves mellom to mennesker.

 

Seksualiteten er som et en magnet. Den ligger som en tiltrekningskraft inni mennesket som skaper tiltrekning mellom kjønnene. Denne spenningen kan oppleves selv om det ikke er et forhold eller en forelskelse mellom to. Det går an å like en annen uten at det er «kjæresteri».

 

Mennesket er skapt med kjønnsdrift. Dette merkes i alle faser av livet. Et barn er nysgjerrig på sin egen kropp og sitt kjønnsorgan. Etter hvert oppdager barnet forskjell på kjønn rett og slett fordi kjønnsorganet er forskjellig.

I tenåra skjer det en kolossal forandring i kroppen. Hormonproduksjonen tar fart og kjønnsmodning starter. En sjenert jente kan bli interessert i gutten som var så teit. Kroppen utvikler seg fort og blir klar for forplanting. Men tanken og følelseslivet følger ikke like raskt med på utviklingen. Seksualiteten utvikler seg ikke like raskt. Tenårings – og ungdomsseksualiteten er skjør. Den er ikke klar for voksensex. Følelser og sjenerthet påvirker seksualiteten. Den må ikke preses til å bli slik som hos den kjønnsmodne voksen.

Hva betyr det å bli voksen? I noen sammenhenger føler man seg voksen. Det å være seksuelt voksen har med alder å gjøre. I vår kultur er det en seksuell lavalder. Straffeloven i Norge forbyr seksuell omgang med personer under 16 år.

 

De fleste blir regnet å være seksuelt voksen tidligst i 19 – 20 årsalderen, mens andre er det ikke før et stykke opp i 20-årene. Det betyr at man er klar til å ta vare på de sterke og intime opplevelser som samleie og annen intimitet mellom mann og kvinne. Mange tenåringspar opplever at omgivelsene både forventer og forutsetter at de har samleie. Den seksuelle debutalder i Norge er 16,7 år for jenter og 18 år for gutter. Det betyr at ca halvparten har debutert tidligere.[2]

 

Mange mister muligheten til å utvikle og oppleve sin ungdomsseksualitet. Det blir ikke tid til kjærtegn og romantikk.

Likeverd

Bibelen sier at gjensidighet og likeverd også gjelder på det seksuelle område. Se 1.Kor 7,3-5. Seksualiteten er en tilstand hvor et menneske gir seg helt til et annet menneske av motsatt kjønn, utleverer seg selv og sine innerste følelser, stiller seg naken både i bokstavelig forstand og i overført betydning. Dette er den sterkeste form for tillitserklæring mellom mann og kvinne.

 

Seksualiteten går på menneskeverdet. Derfor blir også alle uforpliktende seksuelle forbindelser noe som strider mot det som seksualiteten er satt til å tjene og verne: kjærligheten.

Uforpliktende seksuelle forbindelser dyrker frem manglende vilje til forpliktelse og skaper inntrykk av kjærlighet (eros) som noe overfladisk – eller en tjeneste som kan tilbys. Mennesket blir en forbruksartikkel i stedet for et ukrenkelig individ.

Seksuell selvtilfredsstillelse

Onani eller masturbasjon er et område som Bibelen ikke sier noe om. Mange både unge og eldre har vært og er opptatt av dette. Ofte tar man utgangspunkt i historien om Onan. Se 1. Mos 39:8-10. Her har mange lagt ut en tolkning som sier at det bare er rett å være seksuelt sammen med sin ektefelle når man skal ha barn, og at enhver seksuell selvtilfredsstillelse hvor sæden tømmes ut og går til spille, er misbruk og synd.

 

Fortellingen om Onan er neppe ment slik. Han ville ikke gjøre det som var hans plikt, nemlig å føre slekten videre. Derfor rammet Guds vrede ham. Ikke fordi at han kastet bort sæden. Historien om Onan er heller et eksempel på at Bibelen kjente til naturlig prevensjon. Noe av dette finner vi omtalt i de såkalte hellighetslovene. Se 3.Mos 15:1ff.

 

Jesus og apostlene nevner ikke seksuell selvtilfredsstillelse med ett eneste ord. Det kan ikke tolkes som at de ikke kjente til det. Det er ikke grunnlag å si at dette i seg selv er galt. Veiledende er det sjette bud. Jesus tolker det til også å handle om både det kroppslige og det tankelivet. Budet forutsetter renhet i det som har med seksualitet å gjøre – inkludert er tankelivet. Se Matt 5:28. Derfor er det rett å si at spørsmål om seksuell selvtilfredsstillelse er overlatt til den enkelts samvittighet på grunnlag av dette budet.

 

I vår tid er det sterkt fokus på menneskeverdet som ofte blir orientert ut fra det materielle. Seksualiteten har fått en underholdningsverdi hvor den fremstilles som noe materielt og overfladisk. Resultatet ut over underholdningsverdien, blir at ekteskapet og samlivet mellom mann og kvinne undergraves og ødelegges. Dette truer hele samfunnets grunnlag.

Seksuell identitet

Vi lever i en tid med stor åpenhet og frihet på alle områder. Dette skaper forventinger av forskjellig karakter. Noen ganger kan dette være utfordrende for den rivende utvikling unge mennesker opplever. De fleste opplever å bli tiltrukket av det motsatte kjønn, men ikke alltid. Mennesker i ulik alder, men oftest i ungdomsårene, opplever seksuelle impulser både til motsatt kjønn og samme kjønn. Dette kan utløse tanker om annen seksuell orientering. Noen sliter med å avklare hva det er. Årsakene kan synes å være sammensatte. Påvirkning fra underholdningsbransje bærer ikke alt ansvar.

 

Årsaker til at noen utvikler eller har en annen seksuell identitet enn det som er forventet er vanskelig å si noe skråsikkert om. Uenigheten er stor på dette området.

Det er mest fokus på homofili[3] og bifil (når noen er tiltrukket av begge kjønn). Det å praktisere pedofili (tiltrukket av barn) er straffbart.

 

Homofile har ofte blitt møtt med stor skepsis og fordømmelse. Noen tror at homofile bare tenker på sex. Det fører til at mange homofile opplever utestengelse og fordommer. Homofile er like forskjellige som heterofile (tiltrukket av motsatt kjønn).

 

Alle mennesker er skapt av Gud. Vår verdi som mennesker avhenger ikke av om vi er gamle eller unge, friske eller syke, hvite eller sorte, heterofile eller homofile. Alle mennesker skal møtes med den samme respekt og omtanke.

Samtidig er vi født inn i en verden der skaperkreftene utfordres av krefter som bryter ned de ordninger som Gud har gitt. Ingen er unntatt fra dette, heller ikke den kristne.

 

Homofili er ikke en moderne form for seksualitet. Dette er omtalt av apostlene. Se Rom 1,24-27; 1.Kor 6,9-11; 1.Tim 1,9-10 og Matt 19,1-12. Enten Paulus henviser direkte til skapelsesberetningen, eller han bruker tekster som Hellighetsloven[4] og de ti bud, så er det samme grunnforhold som holder det hele sammen: Gud skapte mennesket til mann og kvinne for at de ulike kjønn skal finne sammen i ordnede forhold og føre slekten videre. Kristen etikk sier ja til seksualitet innenfor den rammen, og avviser all seksuell adferd som strider mot den.

 

Skapt homofil eller født homofil? Det er ikke funnet overbevisende svar. Bibelen sier at mennesket ble skapt til mann og kvinne. Alle har krav på å bli møtt med respekt. Dette gjelder også mennesker med annen seksuell orientering. Skaperordningen mann – kvinne er det fremtredende selv om noen opplever en annen seksuell orientering. Utfordringen er når homofili vanskelig kan forenes med det som Bibelen holder frem.

 

Samfunnet har gjennom demokratiske vedtak, gitt alle mennesker uavhengig av seksuell orientering med unntak av pedofile, mulighet til å inngå ekteskap. Den såkalte ”kjønnsnøytrale” ekteskapslov ble vedtatt av Stortinget våren 2008. Loven likestiller alle samlivsformer. Dette er i konflikt med den ordning Gud har skapt – at ekteskapet er for mann og kvinne.

 

Møte med mennesker med annen seksuell orientering gir mange utfordringer. Alle mennesker har krav på å bli møtt likeverdige og med respekt. Vi må være klar over at vi hele tiden møter enkeltmennesker som ønsker å leve et rett og godt liv.

Budet har et positivt sikte. Det viser at alle mennesker har rett på å bli møtt med trygg kjærlighet og omsorg. Det er ikke en vei å gå utenom – enten den seksuelle orienteringen er forstyrret eller ikke.

Kjærestepar

Har du kjent følelsen når hjertet galopperer, pulsen er høy, matlysten forsvinner, du tror du er klønete – alle ser deg, tror du. Og du ser bare etter en person. Du er forelsket. Og personen du er forelsket i, blir verdens mest interessante person. Du vil vite alt. De som er rundt deg merker at du ikke kan få snakket nok om en person.

 

Forelskelse følger oss hele livet. Det er en vakker opplevelse. Og når forelskelsen blir gjengjeldt, ja da er det himmel på jord. Følelsene og forelskelsen kan gå i alle retninger. Noen er forelska i flere samtidig. Noen blir forelska i uoppnåelige personer. Følelsene svinger kolossalt i tenåra – ikke minst når det gjelder forelskelser.

 

Noen «blir sammen» i ten – og ungdomsårene. Mange finner ikke ut av hvordan dette skjer. Må man ha hjelp fra noen? Hvem har fasiten på hvordan dette skjer?

Det finnes ikke fasitsvar på det. Noen ganger skjer det i full fart og varer en kort tid. Da går verden under! Andre ganger tar det tid. Det begynner med vennskap og går over i å være kjærester. To kjærester blir sammen. Det hender at slike forhold varer livet ut.

 

«Å være sammen» er fint. Det er fint for de to som er det. Men det kan være vanskelig for venner og venninner. Det kan være vanskelig når to som «er sammen» glemmer at det andre som savner vennskap eller kameratskap.

Det er viktig at dere to som «er sammen» bruker tid til å utvikle vennskap med andre enn bare kjæresten. Det er til stor hjelp hvis kjæresteforholdet tar slutt.

 

Kjærester gir hverandre nærhet og kjærtegn. Gud har skapt mennesket med følelser og evne til å kjenne det som er godt. Å bli tatt på av kjæresten kan oppleves trygt og godt. Å bli kysset av en kjæreste, er godt. Klining er intim og personlig. Det kan oppleves litt annerledes for den som ser på. Noen synes at klining blir å være for privat.

 

Berøring og kjærtegn er godt. Intim berøring er mer enn hender og munn. Det er viktig at de gode berøringer ikke lever sitt eget liv. Noen blir så revet med at de nesten mister all kontroll.

Det er viktig at kjærester snakker sammen om grenser. Dette er viktig fordi seksualiteten din trenger tid. Det er ikke slik at klining og kjærtegn skal tilfredsstille alle behov, men at forholdet skal utvikle seg og dere få gjensidig bekreftelse på hvor verdifulle dere er.

 

Noen mener at grenser et unødvendige og til hinder for sunn livsutfoldelse. De fleste kjenner sine grenser og vil ikke at de skal ødelegges. Det er viktig i et kjæresteparforhold at dere snakker om grensene. Det å være klar over egne og den andres grenser, er av stor betydning for eget liv. Du gir deg til et annet menneske og har tillit til at grenser ikke blir overtråkket.

 

Blir det dere to? Det er tenåringer som har holdt sammen som kjærester hele livet. De giftet seg, hadde samleie og fikk barn sammen. De fleste som blir kjærester i tenåra, er i dag gift med en annen. Mange kjæresteforhold tar slutt etter kort eller lang tid.

Noen bare «sier opp» fordi en ny forelskelse har oppstått eller at man er gått lei hverandre. Forelskelsen døde bort like raskt som den dukket opp, eller dere fant ut at dere ikke passet sammen. Drømmen om den store kjærlighet fortsetter selv om det ene kjæresteforhold etter det andre tar slutt.

«Ligge sammen?»

Samleie er en fysisk forening mellom mann og kvinne som skjer når mannen fører sitt kjønnsorgan inn i kvinnens. Dette skaper lystfølelse hos begge og utløsning kan skje. Når mannens sæd tømmes inn i kvinnens skjede, er forutsetningen tilstede for at et nytt menneske dannes.

 

Samleie er en sammensatt handling mellom to mennesker. Det er ikke bare å kle seg naken for hverandre, men viser det mest intime og personlige ved seg selv. Samleie bygger på modenhet og varighet i et forhold.

 

Samleie kan utdype forholdet mellom to mennesker, og det kan skape en avgrunn mellom to når det skjer i umodenhet eller er tvunget. Gud har skapt mennesket med mulighet for samleie i et livslangt kjærlighetsforhold. Slik har Gud utrustet mennesket med skaperkraft. Samleiet har i seg skaperkraft med muligheten til å skape noe helt nytt!

Hver gang en mann og kvinne har samleie, er muligheten tilstede for at et nytt menneske blir dannet. Slik har det vært fra skapelsen av. Starten på en ny familie er knyttet til samleiet mellom mann og kvinne.

 

Gjennom underholdning og reklame, får vi inntrykk av at lykke er å skaffe noe nytt. En ny pc, nye klær, nye reisemål – alltid noe nytt som må prøves. Mye av dette er bra. Men det har skapt inntrykk av en slags «bruk og kast» i forhold til mennesker også. Noen jenter og gutter har opplevd at den andre har gått når samleiet er oppnådd. Når den andre har fått sin tilfredstillelse, er det å gå videre til nye opplevelser.

Tilfeldige og uforpliktende seksuelle forhold er utbredt i mange miljøer. Dette gjelder ikke bare i såkalte voksne miljøer, men også i ungdomsmiljøer. Når en grense er brutt, er det ikke vanskelig å krysse andre grenser. Noen skifter seksualpartnere ofte. Forbruksmønsteret kan sette sitt preg på det mest intime Gud har gitt menneskene. Dette kan føre til store skader på selvbildet og synet på egen kropp. Det som er mest ødeleggende for følelseslivet og seksualiteten er å jakte på stadig nye kjæresteforhold.

 

Bildet er ikke helt mørkt. Det vokser frem en ny selvbevissthet og stolthet hos ungdommer. Noen sier med stolthet at de er «jomfru» – det vil si at de ikke har hatt samleie med noen selv om de har kjæresteforhold bak seg. Noen bestemmer seg for å vente med samleie til de har funnet den de vil leve resten av livet sammen med.

Sånn for sikkerhets skyld … prevensjon

Det er stor åpenhet om prevensjon. Helsestasjoner i samarbeid med skolen driver et målrettet arbeid for å forebygge tenåringsgraviditet gjennom opplysning og utdeling av prevensjonsmidler. Selv om tilgangen på prevensjon er svært god, opplever mange unge jenter å bli gravide uten å ønske det. Antall aborter for tenåringsjenter er 14 pr 1000 jenter.[5] Noen jenter velger å gjennomføre svangerskapet fordi de opplever at det er galt å ta liv.

 

Det er gutter som mener at graviditet er først og fremst jentas skyld og ansvar. Det er feil. Prevensjon er uansett type, et ansvar begge må stå for. Noen tolker jenters bruk av P-pille som et signal om at det er grønt lys for samleie. Noen jenter blir anbefalt av lege eller helsesøster om å ta p-pille for redusere menstruasjonsplager.

 

I Bibelen finner vi ikke noe om vår tids prevensjonsmidler, men kjenner til naturlig prevensjon. Det står ikke i motsetning til det som sies om fruktbarhet og det gode ved å få barn. Se 1.Mos 1,28 og Sal 127,3-5.

Noen vil mene at det er galt å hindre Guds velsignelser, og at vi ikke kan begrense hvor mange barn vi får. Det finnes familier som på dette grunnlag har svært mange barn. Dette kan være godt dersom foreldrene føler at de greier å gi alle barna all den kjærlighet og omsorg de trenger. Men det kan også føles mer som en plikt enn Guds velsignelse. Da er det ikke så bra, verken for foreldre eller barn.

 

Selv om det står i Bibelen at barn er en velsignelse, så sies det ikke noe om hvor mange barn foreldre skal få. Spørsmålet om antall barn, er et åpent spørsmål i bibelsk familieetikk. Det er opp til mannen og kvinnen å være enige om.  Å få barn er ikke en menneskerett. To som ikke kan få barn, har ikke et mindre verdig liv sammenlignet de som får barn.

 

Det finnes mange forskjellige moderne prevensjonsmidler som har gjort det enklere å leve ut det seksuelle samlivet uten å tenke så mye på konsekvensene av en eventuell graviditet. Det er ikke riktig å kalle prevensjon for en beskyttelse mot å få barn. Da ser man på barn som en fare eller ulykke som man helst bør beskytte seg mot. Når noen går til det skritt å innlede et seksuelt samliv, må det også tas i betraktning at det kan komme barn – selv om det tas i bruk prevensjonsmidler. Og da må et barn alltid være velkommen, selv om man helst ville ha ventet en tid.

 

Et barn er alltid noe godt – velsignelse, og ikke en fiende. Barn er aldri en fiende. Derfor er det sjette bud et vern og en trygghet for barnet – det fødte og det ufødte.

 

Prevensjon kan aldri kalles en beskyttelse når det handler om barn. Men på en side er det også en beskyttelse. Da mot smittsomme kjønnssykdommer eller at HIV-Aids kan kontrolleres. Ut fra en bibelsk etikk, så er det sjette bud også et vern mot spredning av kjønnssykdommer. Det hender at f.eks HIV-viruset kan spres på annen måte (via blod). Dersom en av ektefellene blir smittet uten selv aktivt å ha bidratt til det, kan moderne prevensjonsmidler hindre at den andre blir smittet.

 

Prevensjonsmidler som hindrer at et liv utvikler seg, er ikke forenelig med kristen etikk. Eksempler på slike prevensjonsmidler er spiral og den såkalte angrepille. Begge forhindrer at det befruktede egg fester seg i livmoren og får vokse. Etter omtrent en uke, dør det befruktede egget som bærer i seg alle menneskelige evner og arveanlegg.

 

 

 

Det handler om ekteskap

I Bibelen var forlovelse en juridiske bindende pakt på linje med ekteskapet. Forskjellen var de to som var forlovet, ikke hadde seksuelt samliv før den offentlige bekjentgjørelse. Se Matt 1,18-19. Det var alvorlig å krenke seksuelt en som var forlovet. Hellighetsloven viser hvor alvorlig denne form for krenkelse var. 5.Mos 22,23-24

 

Ekteskapsinngåelsen betydde at de to flyttet ut fra sine foreldres hjem (gjaldt særlig mannen) og begynte å bo og leve sammen. Dette ble som regel markert med en stor fest for hele familien hvor også andre var invitert – gjerne hele landsbyen. I Joh 2,1-12 hører vi om et bryllup som Jesus var med på.

 

Ekteskapsinngåelsen gav juridisk beskyttelse særlig til kvinnen som ble sett på som den svakere part. Vi finner ikke mye i Bibelen og da særlig Det nye testamentet, som forteller hvordan ekteskapsinngåelsen skjedde, hva som ble sagt osv. To elementer var fra begynnelsen av. Det ene er den offentlige kunngjøring av ekteskapsinngåelsen ved at to flytter fra sine familier. Det andre var at de to begynner å leve sammen som familie. Det innebar kjønnslig forening gjennom seksualiteten.

 

Bibelen kjenner ikke til noen form for privat ekteskap som betyr at det bare angikk mannen og kvinnen. Ekteskapet angår hele samfunnet. Det er Guds ordning. Det kan ikke erstattes av en eller annen form for erstatning slik som såkalte papirløse ekteskap (samboerskap) eller ”kjønnsnøytrale ekteskap” som ikke er ekteskap i egentlig forstand. Bibelen er fremmed for at to av samme kjønn inngår en form for ekteskap. Det er ikke forenelig med skaperordningen.

 

Ekteskapet har en annen side også. Det er at det skal beskytte barna mot tilfeldigheter og utroskap fra foreldrene side. Ekteskapet tar vare på barns menneskeverd. De har rett til å vite hvem som er deres biologiske foreldre, rett til en oppvekst i beskyttende omgivelser (det betyr ikke kontrollerende omgivelser), rett til menneskeverdig oppdragelse, kjærlighet og omsorg.

 

Bibelen sier at den som har funnet en hustru, har funnet lykken og fått en god gave fra Gud (Ordspr 18:22). Gud skapte kvinnen fordi det ikke var godt for mannen å være alene. Adam trengte Eva. Hun var Guds gave. Ekteskapet mellom mann og kvinne er en velsignelse. Men det betyr ikke at alle mennesker må bli gift. Paulus sier om de ugifte at det er godt for dem om de fortsetter å være ugift slik som han. Like lite som noen kan tvinges til å gifte seg for å få del i ekteskapets velsignelser, kan noen tvinges til å få mange barn selv om barna er en gave fra Gud.

Ikke alt går etter planen – skilsmisse og gjengifte

Bibelen holder fast på at ekteskapet er Guds gode skaperordning for mann og kvinne, og at brudd på denne ordningen er alvorlig. Likevel ser vi at ekteskapet ikke er uoppløselig. Bibelen legger ikke skjul på at det kan oppløses. Det skjer ikke fordi at Gud vil det, men på grunn av synden (de harde hjerter, se Matt 19,8). Skilsmisse blir sett på som en nødordning for å unngå noe verre.

 

Det er ikke mange grunner for skilsmisse som Bibelen omtaler: En grunn er seksuell utroskap (Matt 19,9). Seksuell utroskap er svært krenkende for ektefellen. Det rammer kjærligheten og ikke minst menneskeverden. Tilgivelsens mulighet fremholdes likevel.

Den andre grunn som nevnes, er om ektefellen på grunn av sin ikke-kristne tro forlanger skilsmisse. Da kan det skje for fredens skyld, se 1.Kor 7,15.

Skilsmisse var ikke med fra skapelsen av, men ble en nødløsning på grunn av synden.

Hva med gjengifte? Her finner vi en langt strengere holdning hos Jesus. Se Mark ,0:11-12 og Luk 16,18 hvor Jesus synes ikke å åpne for gjengifte. Paulus sier at dersom ektefellen er død, kan den andre gifte seg på nytt, se Rom 7,1-2; 1.Kor 7,39

 

Jesus antyder i Mark 10,11-12 og Luk 16,18 at ved de tilfellene når seksuelt utroskap er årsak til skilsmisse, kan gjengifte være mulig. Vi finner ikke støtte i NT for å si at gjengifte er et nødløsning slik som med skilsmisse.

Den løsning som holdes frem, er enten å leve som ugift etter en skilsmisse eller å komme til forlik med sin ektefelle. Se 1.Kor 7,11

 

Finnes det grunner for skilsmisse og gjengifte som Bibelen ikke berører? Det som ikke bør gjøres, er å lage nye sett med regler og bud. Vi nærmer oss her det som er nevnt som åpne områder. Menneskelivet er svært sammensatt og sårbart. Det er i følge Paulus bedre å gifte seg enn å brenne etter begjær for hverandre. Det er bedre å gifte seg enn å inngå samboerskap. Enhver må følge sin tro og samvittighet ut fra Bibelens ord.

 

Det er umulig å avgjøre skyldspørsmål i forhold til et oppløst ekteskap. Det kan bare den enkelte som det gjelder, gjøre i lydighet mot Guds ord og sin samvittighet.

 

 

Å leve som ugift

Å leve som ugift er ikke bedre eller dårligere liv enn det å gifte seg. Bibelen fremholder begge deler som en god måte å leve på.

 

Det er mange grunner til at mennesker velger å leve ugift. Det kan være av hensyn til en spesiell tjeneste eller livssituasjon. Noen lever ugift på grunn av helse. Andre på grunn av seksuell orientering. For noen mennesker er det ikke et valg. Andre mennesker kan på forskjellig måte ha ført til at de ikke kan gifte seg. Dette går ikke Bibelen inn på. Det hender også at noen ikke finner en de kan dele livet med.

Det som Bibelen ikke gir anledning til ut fra det sjette bud, er frihet på det seksuelle området. Man vil ha frihet til å variere seksuell partner. Dette er ikke i overensstemmelse med Guds skaperordning.

Evnen til å leve ugift er like utfordret som evnen til å gifte seg. Begge deler handler om å gi avkall på noe til fordel for noe annet. Den ugifte kan utføre oppgaver som ikke alltid kan utføres av den som er gift. Det betyr ikke at den enes oppgave er mer verdifull enn en annen sin oppgave.


[1] Pornografi er et sammensatt ord som betyr ”skrift (grafein)” og ”prostitusjon (pornos)”. Det er samlebetegnelse for tekster, bilder og film som er laget for å virke seksuelt stimulerende eller opphissende. Vanligvis er det framstillinger og skildringer av seksuell aktivitet mellom voksne mennesker, med særlig fokus på kjønnsorganer og samleiescener. Imidlertid omfatter pornografi ei rekke seksuelle handlinger, legninger og spesialiteter, – såkalte fetisjer (gjenstander, handlinger eller ideer blir tillagt seksuell tiltrekningskraft).

Betegnelsen hardporno brukes ofte om grov pornografi som skildrer seksuell aktivitet direkte og nærgående. Men også mykporno skildrer sex og nakenhet, men da ofte mer skjult eller indirekte. Grensene mellom disse kategoriene er mindre og mindre tydelige. En tredje kategori er erotisk kunst som kan ha kunstnerisk egenverdi.

[2] www.ssb.no

[3] Noen taler om at ”homoseksualitet” er forskjellig fra ”homofili”, og mener da seksuell praksis mellom personer av samme kjønn. En slikt skille er vanskelig ut fra tanken om at seksualitet normalt er integrert i personligheten. Derfor er det vanlig å si at ”homoseksualitet” har med en persons legning og identitet, altså det samme som ”homofili”. Når kvinner er homofile, kalles de lesbiske

[4] 3 Mos 17 – 20 blir kalt Hellighetsloven. Som har fått sitt navn etter ordene «Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig».

[5] Se tall for 2010 på www.fhi.no

 

 

Print Friendly, PDF & Email