(Tema: Abort, sorteringssamfunnet, menneskesyn, menneskeverd, det ufødte liv)

Denne ressursen tar utgangspunkt i komiker Sigrid Bonde Tusviks utsagn om abort, og ser på spørsmål som abort, menneskesyn, menneskeverd og sorteringssamfunnet. Ressursen kan brukes inn i undervisning eller andre sammenhenger.

 
 
Plassering i fagplanen:
  • Troslære og Etikk (Vg2 – studieforberedende og yrkesfaglig)
  • Kristenliv, misjon og kultur (Vg1 – yrkesfaglig)

Kunnskapmål:

 

  • Gi en oversikt og beskrive de viktigste hovedtemaene i den kristne tro, som det treenige gudsbildet, et helthetlig menneskesyn, frelseslæren og eskatologien
  • Analysere og drøfte etiske problemstillinger en selv og andre står overfor i dagens samfunn
  • Drøfte hvilke rolle kristen tro og praksis spiller i det moderne, multikulturelle og multireligiøse Norge og relatere dette til sin hverdag og sitt yrkesvalg

Nøkkelspørsmål:
Er det etisk forsvarlig å ta abort dersom et ufødt barn sannsynligvis har Downs syndrom (merk at fosterdiagnostikken opererer med sannsynlighetsgrader, ikke sikkerhet)? Hva med kvinnens frihet og selvstendige valg midt oppi dette?
Denne ressursen er tenkt som en aktualisering inn mot undervisning om tema som abort, sorteringssamfunnet, menneskesyn, menneskeverd, det ufødte liv. Ressursen kan benyttes som en åpning til temaet/undervisningen, som grunnlag for refleksjon og samtale i klassen eller lignende.sort
Undervisningsressursen baserer seg på artikkelen «TV-kjendis ville ikke har et barn med Downs» fra Vårt Land. (20.09.2013)

Tv-kjendis vil ikke ha barn med Downs

Sigrid Bonde Tusvik blir mamma
I høst viser TV2 underholdningsserien «Sigrid blir mamma», der vi følger tv-kjendis og komiker Sigrid Bonde Tusvik (kjent fra blant annet «Torsdag kveld fra Nydalen») når hun blir mamma for første gang.
Ikke Downs syndrom
Rett før første program ble hun intervjuet av Dagbladets Magasinet (artikkelen krever innlogging med betaling for å leses). Der er komikeren klar på at i serien sier hun akkurat det hun mener og tenker. På spørsmål om hva da, svarer Tusvik:
– At jeg ikke ville ha et barn med Downs syndrom.
Derfor går Tusvik grundig til verks for å avklare om barnet hun har i magen er så uheldig å ha ett kromosom for mye. Hun undersøkes tre ganger i TV 2-serien for å være så sikker på at fosteret ikke hadde Downs.
– Det er mange kvinner som gjør det, for egen regning, men veldig få som tør snakke om det. Hadde undersøkelsene vist at det var mulighet for Downs, ville jeg nok tatt abort. Jeg vet inni meg at jeg ikke ville klart å ta vare på et barn med spesielle behov, sier Tusvik til Magasinet.
Videre sier hun: «Jeg er ingen tilhenger av sorteringssamfunnet. Men jeg mener folk skal få ha muligheten til å velge selv.

Kritikk
Åsta Årøen leder Venstres nasjonale kvinne-organisasjon, Venstre-kvinnelaget. Hun reagerer både positivt og negativt på det Sigrid Bonde Tusvik sier.
– Det er bra at hun tar bladet fra munnen og sier hva hun mener. Abortdebatten er dessverre preget av taushet.
– Dessverre blir TV-serien «Sigrid blir mamma» en måte å ufarliggjøre den aggressive fostermedisinen på, der sortering er en selvfølge og der abort blir forkledd som feministisk frihet, en rett for alle kvinner.
Forslag til samtalespørsmål

– Hva er din umiddelbare reaksjon på utsagnene til Sigrid Bonde Tusvik?- I hvilken grad tror du disse holdningene er representative for holdningene til «folk flest» i vår samtid?

– Hva sier Tusviks utsagn om et mulig underliggende syn på menneske, menneskets verdi og det ufødte liv?

– På hvilke måter kan vi se en gradering av menneskeverdet i samfunnet vårt?

– Hva tenker du om kritikken som rettes mot Tusviks utsagn?

– Hva er viktigst synes du: det ufødte liv og dets verdi eller kvinnens frihet og selvstendige valg?

– Hva sier Bibelen om det ufødte liv og menneskeverd? Hvordan skal vi som kristne forholde oss til spørsmål om abort?

 

Denne ressursen kan gjerne brukes i forbindelse med mer utfyllende undervisningsressurser og aktualiseringer som ligger på Damaris Skole Vgs:

 

HAR ALLE RETT TIL Å LEVE?
En undervisningsressurs om menneskeverd, med fokus på det ufødte liv, abort, aktiv dødshjelp, m.m.

Hva er da et menneske?
Videopptak og samtaleopplegg fra debatten om menneskesyn og menneskeverd mellom Lars Gule og Stefan Gusstavson på UL i Ålgård.

Fokus på menneskeverd
FORDYPNINGSRESSURSER: – Hva er et menneske? Hva gir mennesket verdi? Hva menes med “sorteringssamfunnet”?

Sorteringssamfunnet
AKTUALISERING: – Nyhetssaker om “sorteringssamfunnet”, med bl.a. uttalelser fra bispemøtet i mars 2008. Filmklipp fra filmen “300” og spørsmål til samtale.

 

Margreth Olin og Livsvernprisen 2008 – aktualiseringer
AKTUALISERING: – Presentasjon av Margreth Olin som filmskaper. Aktualisering med klipp fra filmen “Onkel Reidar” og spørsmål til samtale.

Hanne Mathiassen
AKTUALISERING: – I 2005 fikk Hanne Mathiassen Livsvernprisen. Hun har Downs syndrom, og er engasjert i debatten om sorteringssamfunnet. Her finner du videoklipp og skriftlig materiale som aktualiserer tematikken rundt menneskeverd og sorteringssamfunnet.

 

 

 

 Av Ingvild Thu Kro, redaktør for KrdOnline

Print Friendly, PDF & Email