Plassering i fagplanen:

Etikk i studieforberedende (VG2)
Etikk i yrkesforberedende (VG2)

Materiell:

Videofil (se nedenfor)

Samtaleopplegg

Etikk setter fokus på livets mål og mening og på våre prioriteringer:

  • Hva betyr egentlig mest for oss?
  • Hvilke grunnleggende verdier ønsker vi skal prege våre liv?

Diskuter følgende spørsmål i klassen:

Hvordan leve godt og rett – dersom jeg bare hadde én dag igjen å leve?
Bruk følgende aktuelle video fra Pollard on Film som utgangspunkt for samtalen:
Cloverfield and the purpose of life
(Filmen Cloverfield hadde premiere på norsk kino 08.02.2008).

Forslag til bruk av videofilen (se også ”suggestions for use”):

  1. Introduser temaet – og evt også filmen
  2. Vis første del av videofilen (frem til tekstplakaten) – og frys filmen på tekstplakaten
  3. Samtal i klassen om spørsmålet
  4. Vis deretter andre del av filmen (etter tekstplakaten)
  5. Ny samtale i klassen
  6. Avrunding av læreren

Tilleggsressurs:
Aktuell video om Cloverfield and why we like to feel afraid

Print Friendly, PDF & Email