UNDERVISNINGSOPPLEGG

Paradise Hotel og ungdomskultur.

– Hva karakteriserier aktuell ungdomskultur? Hva preger ungdommers livssynsdanning? Hva er motivasjonen, holdningene og verdiene til deltakere i realityserien Paradise Hotel?

Dette undervisningsopplegget har utgangspunkt i en prosjektoppgave fra 2011 i emnet KL 209: Livssynspluralisme, ungdomskultur og medier ved Kommunikasjon og Livssyn-studiet på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen. Prosjektoppgaven er skrevet av Finn Olav Jøssang, og er brukt med tillatelse.

Opplegget har en powerpoint til nedlasting og spørsmål til samtale, i tillegg til at prosjektoppgaven er vedlagt (Se nedenfor)

PARADISE HOTEL – og dagens ungdomskultur

Mål for timen:
– En generell forståelse for ungdomskultur og ungdommers livssynsdanning.
– Refleksjon rundt deltakernes motivasjon, holdninger og verdier i realityserien Paradise Hotel.
– Refleksjon rundt egne holdninger og verdier i møte med en realityserie som Paradise Hotel.
Plassering i fagplanen
Troslære og etikk i studieforberedende (VG2)
Troslære og etikk i yrkesfaglig (VG2)

Dette undervisningsopplegget fokuserer på aktuell ungdomskultur og ungdommers livssynsdanning og ser nærmere på Paradise Hotel og deltakernes tanker rundt programmet i lys av dette.

NB: Dette er ikke et opplegg der vi viser klipp fra realityserien, men ser på programkonseptet som helhet og sitater til deltakerne.

I vedlagte powerpoint finner du forelesningsnotater til hvert av lysbildene. Du finner også spørsmål til samtale som er utviklet spesielt med tanke på spenningspunktene mellom reality-serien Paradise Hotel og kristen tro. Disse kan være gode å bruke i undervisningssammenheng til refleksjon og bevisstgjøring rundt seksualetikk, alkoholspørsmål, grensesetting, vennerelasjoner, og motivasjon i livet.

Her finner du powerpointen: undervisningsopplegg-ph

Undervisningsopplegget er beregnet til én skoletime.

For videre fordypning og bakgrunnsinformasjon for undervisningsopplegget anbefales vedlagte prosjektoppgave om Paradise Hotel, ungdomskultur og kristen formidling.

Prosjektoppgave – Paradise Hotel, ungdomskultur og kristen formidling.pdf

 

© Damaris Norge AS

Print Friendly, PDF & Email