Oppstandelsen episode 2: Seks historiske fakta

UNDERVISNINGSRESSURS: Den kristne tro står og faller på om Jesu oppstandelse virkelig var en historisk hendelse. Bli med Thor Haavik i hans søken etter troverdigheten i oppstandelsen. Serien består av tre episoder à 20 minutter, samt refleksjonsspørsmål til hver episode.

Kompetansemål KRLE

Episode 2 – Oppstandelsen: Seks historiske fakta

Stod Jesus opp igjen fra de døde? Det er et av menneskenes viktigste spørsmål, både fordi det berører temaet døden, men også fordi det er en døråpner for mange eksistensielle spørsmål. Kan oppstandelsen virkelig ha skjedd?

Nå begynner for alvor etterforskningen. Hva skjedde egentlig etter at Jesus ble korsfestet? I denne episoden får du svaret ved hjelp av seks historiske fakta. Du får møte blant annet rettsmedisiner Torleif Rognum som tar for seg at Jesus var død, før etterforskningen tar oss til åstedsundersøkelse av graven og vitneutspørring.

Hva historisk kan de fortelle oss? Se episode 2 og få med deg fortsettelsen av etterforskningen.

Serien er produsert av TV Inter på oppdrag fra Tro & Medier. 

Refleksjonsspørsmål

1. Hvordan pleier du å feire påske?
2. Hva ville du svart noen som hevder at Jesus sikkert ikke var død da han ble lagt i graven?
3. Hva tenker du om spørsmålet fra Thor om forholdet mellom vitenskap og tro?
4. Teologen Wolfhart Pannenberg sa at «Bevisene for Jesu oppstandelse er så sterke at ingen ville stilt spørsmål ved den bortsett fra to ting: For det første er det en svært uvanlig hendelse. For det andre, dersom du tror at det hendte, må du endre måten du lever på». Er du enig eller uenig? Hvorfor?
5. Paulus sitt liv ble snudd opp-ned etter at han møtte Jesus. Tror du at Jesus kan endre liv på denne måten i dag? Er det i så fall eksempler på det?

Her finner du alle tre episodene i serien, samt flere apologetiske videoer om samme tematikk

Finnes Gud? 3. Det moralske argumentet

Video: Trenger moralen vår en forklaring og en forankring? Det moralske argumentet berører oss ofte mer eksistensielt enn de andre gudsargumentene.

Oppstandelsen episode 2: Seks historiske fakta

Undervisningsressurs: Hva skjedde egentlig etter at Jesus ble korsfestet? I denne andre episoden i serien om Jesu oppstandelse får du svaret ved hjelp av seks historiske fakta.

Oppstandelsen episode 3: Hva er den beste forklaringen?

Undervisningsressurs: Hva er den beste forklaringen på hva som hendte i etterkant av Jesu henrettelse? I denne tredje episoden i serien om Jesu oppstandelse utforsker Thor Haavik på svaret.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Story, Choose Your Platform!

Om Forfatteren:

Gå til toppen