Veritaskonferansen på BIG i Grimstad 18.-20. oktober

Hovedtema:  Hovedtema for Veritaskonferansen i 2024 er ‘1000 år med kristendom i Norge’. Hva har egentlig kristendommen betydd for landet vårt? Hva skjedde ved kristningen av Norge, på god og vondt? Hvordan hadde landet sett ut uten kristen tro? Kunne vi klart oss bedre uten kristendommen? Er det noe i kristenarven vi i Norge ikke har råd til å miste? Hvor går nå veien videre for Norge?
Gjester: Vi får blant annet besøk av den kjente apologeten John Dickson, som gjestet Veritaskonferansen 2019. Dicksons populære bok om kristendommens historie «Bullies and Saints: An Honest Look at the Good and Evil of Christian History» vil bli oversatt til norsk og lansert på Veritaskonferansen. Dickson har selv en spennende historie, som tidligere ateist, rocke-musiker, og filmskaper og produktiv forfatter.
Nettverk for lærere: Det er egne nettverkssamlinger under Veritaskonferansen, blant annet for lærere. Fokus i nettverkssamlingen for lærere vil være på kristen apologetikk og ulike aspekt ved relasjonen fag og tro. Samlingen er like aktuell enten du er lærer i grunnskole eller videregående skole, og enten du er på en offentlig skole eller en kristen friskole.

Program og påmelding (kommer)

Print Friendly, PDF & Email