Bruke/arbeide med bibeltekster og gjøre rede for hovedtrekkene i den store bibelske fortellingen

Bruke/arbeide med bibeltekster og gjøre rede for hovedtrekkene i den store bibelske fortellingen2021-09-27T08:24:07+02:00

Kjerneelement:

  • Kjennskap til Bibelen

Alle kompetansemålene Kristendomskunnskap

Kompetansemål

  • arbeide med bibeltekster og gjøre rede for hovedtrekkene i den store bibelske fortellingen

Kompetansemål

  • bruke bibeltekster og gjøre rede for hovedtrekkene i den store bibelske fortellingen

Undervisningsressurser og bakgrunnskunnskap

Advent: Fred, håp, glede og kjærlighet

VIDEOER: I århundrer har kristne over hele verden brukt de fire ukene frem til jul til å forberede seg på å feire Jesu fødsel. Her gir The Bible Project fire viktig bibelske temaer som ble oppfylt ved Jesu ankomst: fred, håp, glede og kjærlighet.

Hva er Dyrets merke?

DYBDEARTIKKEL: Denne artikkelen gir hjelp til å forstå en av Bibelens mest krevende bøker. Johannes Åpenbaring inneholder vanskelige bilder og symboler, som for eksempel Dyrets merke og tallet 666. Skal kristne frykte Dyrets merke?

Oppstandelsen episode 3: Hva er den beste forklaringen?

Undervisningsressurs: Hva er den beste forklaringen på hva som hendte i etterkant av Jesu henrettelse? I denne tredje episoden i serien om Jesu oppstandelse utforsker Thor Haavik på svaret.

Oppstandelsen episode 2: Seks historiske fakta

Undervisningsressurs: Hva skjedde egentlig etter at Jesus ble korsfestet? I denne andre episoden i serien om Jesu oppstandelse får du svaret ved hjelp av seks historiske fakta.

Oppstandelsen episode 1: Er den historisk troverdig?

Undervisningsressurs: Bli med Thor Haavik i hans søken etter troverdigheten i oppstandelsen. Serien består av tre episoder à 20 minutter, samt refleksjonsspørsmål.

Print Friendly, PDF & Email
Gå til toppen