Bruke/arbeide med bibeltekster og gjøre rede for hovedtrekkene i den store bibelske fortellingen2021-09-27T08:24:07+02:00

Kjerneelement:

  • Kjennskap til Bibelen

Alle kompetansemålene Kristendomskunnskap

Kompetansemål

  • arbeide med bibeltekster og gjøre rede for hovedtrekkene i den store bibelske fortellingen

Kompetansemål

  • bruke bibeltekster og gjøre rede for hovedtrekkene i den store bibelske fortellingen

Undervisningsressurser og bakgrunnskunnskap

Oppstandelsen episode 3: Hva er den beste forklaringen?

Undervisningsressurs: Hva er den beste forklaringen på hva som hendte i etterkant av Jesu henrettelse? I denne tredje episoden i serien om Jesu oppstandelse utforsker Thor Haavik på svaret.

Oppstandelsen episode 2: Seks historiske fakta

Undervisningsressurs: Hva skjedde egentlig etter at Jesus ble korsfestet? I denne andre episoden i serien om Jesu oppstandelse får du svaret ved hjelp av seks historiske fakta.

Oppstandelsen episode 1: Er den historisk troverdig?

Undervisningsressurs: Bli med Thor Haavik i hans søken etter troverdigheten i oppstandelsen. Serien består av tre episoder à 20 minutter, samt refleksjonsspørsmål.

Påståtte motsetninger i Bibelen: Hvordan døde Judas?

DYBDEARTIKKEL: Bibelen har to litt ulike beskrivelser av hvordan Judas, disippelen som forrådte Jesus, døde. Er det et problem? Kan det forklares?

Undervisningsressurs om JUL– med video fra «The Bible Project»

UNDERVISNINGSRESSURS: Forslag til undervisningsopplegg om julefortellingen ved bruk av The Bible Projects sin film om Lukasevangeliets to første kapitler. Det passer derfor ekstra godt til bruk før jul.  

Print Friendly, PDF & Email
Go to Top