VIDEOER: I århundrer har kristne over hele verden brukt de fire ukene frem til jul til å forberede seg på å feire Jesu fødsel. Her kommer et forslag fra The Bible Project om å huske og grunne på fire viktig bibelske temaer som ble oppfylt ved Jesu ankomst: fred, håp, glede og kjærlighet.

I denne serien utforsker man hvert av disse bibelske ordene og dets unike betydning i den bibelske historien.

Fred

Håp

Glede

Kjærlighet

Shalom – fred

Fred er et veldig viktig ord i Bibelen. Det refererer ikke bare til fravær av konflikt, men også til tilstedeværelsen av noe annet. I denne videoen skal vi utforske kjernebetydningen av bibelsk fred, og hvordan det hele fører til Jesus.

Her er et bibelstudieark på engelsk om ShalomPeace, utarbeidet av The Bible Project.

Yakhal – håp

Håp er noe annet enn optimisme. I Bibelen er mennesker som har håp, veldig forskjellige fra optimister. I denne videoen skal vi utforske hvordan bibelsk håp ser til Guds karakter alene som grunnlag for å stole på at fremtiden vil være bedre enn nåtiden.

Her er et bibelstudieark på engelsk om YakhalHope, utarbeidet av The Bible Project.

Chara- glede

I denne videoen utforsker vi den unike type glede som Guds folk er kalt til. Det er mer enn glad stemning, men heller et valg om å stole på at Gud vil oppfylle sine løfter.

Her er et bibelstudieark på engelsk om Chara- Joy, utarbeidet av The Bible Project.

Foto: UIP

Agape – kjærlighet

Ordet “kjærlighet” er et av de mest upresise ordene i språket vårt, da det først og fremst refererer til en følelse som skjer med en person. I Det nye testamente refererer “kjærlighet” eller “agape” til en måte å behandle mennesker på som ble definert av Jesus selv: å ønske andre godt uavhengig av deres reaksjon.

Her er et bibelstudieark på engelsk om Agape -Love, utarbeidet av The Bible Project.

Se også undervisningsressursen: Hva er kjærlighet? 

Foto: UIP

Print Friendly, PDF & Email