Gjøre rede for det sentrale innholdet i kristen tro2021-09-27T08:45:09+02:00

Kjerneelement:

  • Forståelse av kristen tro

Alle kompetansemålene Kristendomskunnskap

Kompetansemål

  • gjøre rede for det sentrale innholdet i kristen tro

Kompetansemål

  • gjøre rede for det sentrale innholdet i kristen tro

Undervisningsressurser og bakgrunnskunnskap

Finnes Gud? 3. Det moralske argumentet

Video: Trenger moralen vår en forklaring og en forankring? Det moralske argumentet berører oss ofte mer eksistensielt enn de andre gudsargumentene.

Oppstandelsen episode 3: Hva er den beste forklaringen?

Undervisningsressurs: Hva er den beste forklaringen på hva som hendte i etterkant av Jesu henrettelse? I denne tredje episoden i serien om Jesu oppstandelse utforsker Thor Haavik på svaret.

Oppstandelsen episode 2: Seks historiske fakta

Undervisningsressurs: Hva skjedde egentlig etter at Jesus ble korsfestet? I denne andre episoden i serien om Jesu oppstandelse får du svaret ved hjelp av seks historiske fakta.

Oppstandelsen episode 1: Er den historisk troverdig?

Undervisningsressurs: Bli med Thor Haavik i hans søken etter troverdigheten i oppstandelsen. Serien består av tre episoder à 20 minutter, samt refleksjonsspørsmål.

Print Friendly, PDF & Email
Go to Top