Hvem lurte hvem?

Stjal disiplene liket og løy om det etterpå? Gikk de til feil grav? Var alt en innbilning? Jesus er selve kjernen i den kristne troen. Han er Guds Sønn som ble menneske, som kom hit til jorden, som døde på korset og stod opp igjen. Hva er sannsynligheten for at det er sant? Ble døden eller vi lurt?

Kristendomskunnskap / kristen apologetikk: Denne undervisningsressursen er en del av en serie med fire korte videoer. Presten Lars Ivar Bratsberg utfordrer elevene til å utforske disse sentrale temaene:

 1. Hva er tro? (video 1:53)
 2. Finnes Gud? (video 5:28)
 3. Levde Jesus og stod han virkelig opp igjen? (video 6:32)
 4. 3 i 1 – om treenigheten (video 4:57)

Kjerneelement

 • kjennskap til Bibelen
 • forståelse av kristen tro

Kompetansemål

Læringsmål

 • fortelle om hvilke historiske kilder som bekrefter at Jesus har levd
 • forklare hvorfor det er sannsynlig at Jesus stod opp igjen fra de døde

Levde Jesus og stod han virkelig opp igjen? (video 6:32)

 Undervisningsressurser

 • PPT med videoer, quiz og spørsmål
 • Quiz-mal som kan skrives ut, kuttes opp og deles ut til elevene

Quiz

1. Finnes det gode grunner til å tro at Jesus fantes?
a) Nei, kildene er kun fra Bibelen og sannsynligvis funnet opp
b) Ja, det finnes utrolig mange gode kilder om Jesus som sier at han var en mann fra Nasaret, som ble korsfestet og døde og stod opp igjen.
c) Nei, ikke som jeg har hørt
d) Nei, det sier seg selv, jeg har ikke funnet noe på nettet!

2. Hvilke andre kilder enn Bibelen trekkes frem i videoen?
a) Obama, Stoltenberg og Trump
b) Tacitus og Josefus Flavius
c) Otrapikodos og Kalamanariktos
d) Store norske leksikon

3. Hva er sannsynligheten for at disiplene innbilte seg Jesu oppstandelse?
a) 0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003%

b) 0, 000000003%
c) 0,00000000000000000000000000000003%
d) 0,00003%

4. Hva er det som gjør kristen tro så forskjellig fra alle andre religioner?
a) At den handler om våre prestasjoner
b) At den har den flotteste kunsten
c) At vi blir frelst ufortjent, bare ved å tro på Jesus
d) At det lages så mye god mat!

5. Hva er rart med skoene til Lars Ivar?
a) Ingenting, faktisk
b) De er slitte
c) De er fra Italia
d) De er importert fra Kuala Lumpur


Spørsmål til utforskning og samtale

 1. Det er godt dokumentert at Jesus har levd. Det er historikere enige om. Spørsmålet er om Jesus var den han sa at han var: Guds sønn. Hvem tror du at Jesus var?
 2. Har du hørt noen si at det som fortelles om at Jesus stod opp fra de døde, bare er tull? Hva pleier de å si? Hvilke svar kan vi gi?
 3. Hvis Bibelen har rett i alle de historiske detaljene den forteller om da Jesus døde og stod opp igjen, hva betyr det for deg?
Print Friendly, PDF & Email