Hvem er Gud?2022-02-23T11:23:12+01:00

Hvem er Gud?

Ressurser om Guds eksistens og karakter.

(se også oversikt nederst på siden)

Hvordan skal kristne forholde seg til budene i GT?

Skal troende i dag bry seg om de ulike lovene i Det gamle testamentet? Har ikke Jesus oppfylt og dermed opphevet lovene?

  • Hvorfor be når Gud vet alt?
Print Friendly, PDF & Email
Go to Top