Video (15 min). Pastor i Frikirken Rune Tobiassen snakker om tvil, Stefan Gustavsson tar opp det ondes problem. Del fire i en serie på fem. Bruk hele eller deler av programmet som utgangspunkt for samtale, eller til inspirasjon for læreren. (2010)

Tema 4: Det ondes problem


Kompetansemål


Presentasjon av programmet

Vi har fått tillatelse til å publisere fem programmer produsert av Harald Wischmann for Eikon TV. Programmene er en del av serien Møteplassen som gikk på Frikanalen. Alle programmene fra Møteplassen kan sees på www.frikanalen.tv. Intervjuene tar utgangspunkt i Gustavssons bok: Kristen med god grunn – om sannhet i en tid fylt av tvil (Luther forlag, 1999).

I dette programmet (høyreklikk og velg «Lagre mål som» for å laste ned) svarer Stefan Gustavsson på spørsmål rundt det ondes problem. I begynnelsen av programmet møter vi Rune Tobiassen, pastor i Østsida Frikirke, Kristiansand . Han reflekterer rundt det å lese og forstå det man leser i Bibelen.

Gustavsson svarer på følgende spørsmål:

Det ondes problem

1. En vanlig innvending mot kristendommen er: Hvis Gud er kjærlighet,
   hvordan kan det finnes så mye vondt i verden? Hvor er det naturlig å
   begynne å svare på det?
2. I skapelseberetningen får menneskets fri vilje skylda ved kunnskapens tre.
   Hvordan kan Gud gi mennesker skylda på denne måten?
3. Gjør menneskeheten seg fortjent til det onde som skjer på jorda hver dag?
4. Er det onde kun et problem i forhold til Gudstro?
5. Hva er forskjellen på det ondes problem og lidelsens problem?
6. Hvorfor venter Gud så lenge med å gjøre slutt på det onde?
7. Et ubehagelig spørsmål tvinger seg frem: Dømmer en kjærlig Gud noen til evig pine i helvete?

 

Print Friendly, PDF & Email