Utarbeidet av Kent Andersen, Oasen Skolen

(tilrettelagt av Stig Tore Aaberg, Damaris Skole)

Dette undervisningsopplegget fra Damaris Skole har utgangspunkt i klipp fra Youtube-serien “Hendelsen som forandret Norge“. Det er særlig rettet mot videregående elever, men kan også tilpasses ungdomsskole. Både serien og undervisningsopplegget tar for seg opptakten til Mostertinget, innholdet i Kristenretten, og virkningen på liv og samfunn i Norge i etterkant.

 • Opplegget har forankring i tverrfaglig tema “Demokrati og medborgerskap”, med linker inn til formål, kjerneelement og kompetansemål i flere fag
  • Se kobling til læreplaner HER
 • POWERPOINTEN er lagt opp til 2 undervisningstimer, pluss 1-2 timer med fordypningsarbeid og presentasjoner i grupper
  • Powerpointen finner du HER
 • Det følger en VEILEDNING til læreren om hvordan opplegget kan anvendes i klasserommet
  • Veiledningen finner du HER
 • Tilleggsressurser er en tematisk oversikt over Youtube-serien, og noen eksempler og tips til fordypningsarbeid
  • Temaoversikt med tidsangivelse finner du HER
  • Noen tips til fordypningsarbeid finner du HER
Print Friendly, PDF & Email