Fra Veritaskonferansen 2017Israelittenes inntog i Kanaan er en av de vanskeligste å sammenholde med troen på en god Gud. Hvordan skal disse tekstene forstås? Kan Gud ha befalt Moses og Josva å utslette sine fiender?

Seminar med Olof Edsinger.

Se gjerne hele videoserien der Olof Edsinger belyser ulike perspektiver ved krigene i Det gamle testamentet.

Du finner flere opptak fra Veritaskonferansen 2017 her.

 
Print Friendly, PDF & Email