Undervisningsopplegg: Den britiske livssynsserien The God Question Series gir et engasjerende og balansert innblikk i aktuelle og viktige spørsmål om Gud og vitenskapen:

  • Hva vet egentlig vitenskapen om universet, livets utvikling og menneskets bevissthet?
  • Hvilken forklaring gir ulike livssyn på disse vitenskapelige funnene og teoriene?
  • Hvilke er så de beste argumentene for og imot Guds eksistens?
  • Hvilke konsekvenser har henholdsvis ateisme og teisme for både vitenskapen (faglig) og livet (personlig)?

Kompetansemål, kristendomskunnskap

Kompetansemål, religion og etikk (REL 1-01)

  • gjøre rede for og drøfte sentrale trekk og dimensjoner ved livssynshumanismen
  • gjøre rede for og vurdere ulike former for religions- og livssynskritikk

I serien møter vi en rekke kjente bidragsytere som representerer ulike livssyn. Ikke minst står ateistiske og kristne perspektiver og argumenter tydelig mot hverandre, her representert ved fire profilerte debattanter:

Alle de dype spørsmålene som religion en gang i tiden prøvde å gi svar på, er nå bedre, mer storslått, vakrere og mer elegant forklart av vitenskapen. (Richard Dawkins – ateist)

Jeg tror kosmologien i dag ikke bare er forenlig med eksistensen av en Skaper, jeg tror den faktisk støtter en slik eksistens. (William Lane Craig – kristen)

Gud er en ren løgn… Religiøs tro er ønsketenkning. (Peter Atkins – ateist)

Å bomme på spørsmålet om Gud, er å bomme på livets egentlige mening. (John Lennox – kristen)

Gjennom denne serien får vi en unik anledning til å utforske disse ståstedene, perspektivene og argumentene. Vi utfordres dermed også til kritiske spørsmål og motspørsmål – og til personlig engasjement. Les mer om dokumentarserien på Snakkomgud.no.

Damaris Skole Vgs har utarbeidet en utfyllende undervisningsressurs i tre deler med utgangspunkt i denne tv-serien. Disse kan brukes i sammenheng eller hver for seg – med fokus på enkeltområder som dokumentarserien tar opp.

Undervisningsressursens tre deler:

Gud og vitskapen (1)
Gud og vitskapen (2)
Gud og vitskapen (3)

Sjekk gjerne også denne debatten som tar utgangspunkt i samme tematikk:
Debatt: Gud og vitskapen

Print Friendly, PDF & Email