Målgruppen for opplegget er eldre ungdommer, studenter og voksne, både med et kristent livssyn og for andre. For å få best nytte av samtaleguiden er det greit å ha tilgang til videoserien som hører til, der hver film er knyttet til en samling. Det er lagt opp til åtte samlinger. Samtaleguiden er godkjent av K-Stud. Det innebærer at man kan søke om støtte til grupper som bruker dette opplegget som et bibelstudium.Klikk på bildet for å laste ned samtaleguiden: 

Videoserien finnes her.

Print Friendly, PDF & Email