Undervisningsressurs: her kan elevene se hele eller deler av en debatt om Gud og vitenskapen. I etterkant kan en ha samtale i klassen om argumentene som kom frem. Bruk gjerne denne ressursen i tilknytning til andre ressurser på Damaris Skole Vgs om samme tema.


Kompetansemål, religion og etikk (REL 1-01)

  • drøfte kristendommens syn på andre religioner og livssyn
  • sammenligne kristendommen med andre religioner og livssyn
  • gjøre rede for og vurdere ulike former for religions- og livssynskritikk

 

20.januar 2014 arrangerte Litteraturhuset i Oslo debatt om NRKs dokumentarserie “Gud og vitskapen”. Hovedspørsmålet var om serien gir et godt bilde av dagens debatt om forholdet mellom gudstro og moderne naturvitenskap, og videre: Peker naturvitenskapen i retning av at det finnes en Gud, eller er den mer til støtte for et ateistisk livssyn?

På samme måte som i serien, diskuterte både teister og ateister  “The God Question” – både serien og selve spørsmålet for serien: om naturvitenskapen peker mer i retning av at det finnes en Gud, eller om den er mer til støtte for et ateistisk livssyn.

Dokumentarserien ble sendt på NRK2 over tre mandager i januar 2014, men er fortsatt tilgjengelig på NRK Nett-TV (se link under). Serien vil senere komme ut i Norge i en utvidet utgave av Damaris Norge, som også har utviklet samtale- og undervisningsressurser til serien.

 

Deltakere i debatten:

Panel:
Lars Gule, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund
Atle Ottesen Søvik, religionsfilosof ved Menighetsfakultetet
Hans-Petter Halvorsen, blogger og ateist

Ordstyrer:
Lars Dahle, førsteamenuensis ved NLA Høgskolen
Bruk gjerne denne ressursen i forbindelse med disse ressursene om samme tema:
Print Friendly, PDF & Email