Undervisningsressurs: her kan elevene se hele eller deler av en debatt om Gud og vitenskapen. I etterkant kan en ha samtale i klassen om argumentene som kom frem. Bruk gjerne denne ressursen i tilknytning til ressurser på Damaris Skole Vgs om samme tema.

Forankring i læreplanen:

 • Tro og livssyn I og II (VG1 og VG2)
 • Frelseshistorie (VG1)
 • Troslære (VG1)

Kompetansemål i fagplanen:

 • Gjøre rede for viktige sider ved et kristent livssyn
 • Gjøre rede for viktige sider ved et kristent livssyn og kjenne til hovedtrekkene i andre livssyn
 • Reflektere rundt eget livssyn
 • Vurdere livssyn i samtidskultur
 • Gi en oversikt over de viktigste frelseshistoriske begivenhetene: skapelsen, syndefallet, forsoningen, forløsningen og fullendingen.
 • Reflektere rundt andre framstillinger av hvordan verden har blitt til.
 • Peke på forskjeller mellom sentrale momenter i kristendommen og andre levende
  religioner og/eller livssyn.

20.januar 2014 arrangerte Litteraturhuset i Oslo debatt om NRKs dokumentarserie “Gud og vitskapen”. Hovedspørsmålet var om serien gir et godt bilde av dagens debatt om forholdet mellom gudstro og moderne naturvitenskap, og videre: Peker naturvitenskapen i retning av at det finnes en Gud, eller er den mer til støtte for et ateistisk livssyn?

På samme måte som i serien, diskuterte både teister og ateister  “The God Question” – både serien og selve spørsmålet for serien: om naturvitenskapen peker mer i retning av at det finnes en Gud, eller om den er mer til støtte for et ateistisk livssyn.

Dokumentarserien ble sendt på NRK2 over tre mandager i januar 2014, men er fortsatt tilgjengelig på NRK Nett-TV (se link under). Serien vil senere komme ut i Norge i en utvidet utgave av Damaris Norge, som også har utviklet samtale- og undervisningsressurser til serien.

 

Deltakere i debatten:

Panel:
Lars Gule, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund
Atle Ottesen Søvik, religionsfilosof ved Menighetsfakultetet
Hans-Petter Halvorsen, blogger og ateist

Ordstyrer:
Lars Dahle, førsteamenuensis ved NLA Høgskolen
Bruk gjerne denne ressursen i forbindelse med disse ressursene om samme tema:
Print Friendly, PDF & Email