Hvorfor stopper ikke Gud alt det onde i verden? Hvordan kan “dommedag” være noe som gir oss håp?

En av de vanligste innvendingene mot Gud er at han ikke gjør noe med det onde i verden.

Hvorfor grep ikke Gud inn 22. juli? Hvorfor griper han ikke inn hver gang noen gjør noe som får negative konsekvenser for andre?

– “Gud skal en dag gripe inn. Han må gjøre det hvis Han er en god Gud”, sier Stefan Gustavsson i denne videoen.

– “Dommen gir oss håp, men bare fordi at Han som er vår dommer også er vår frelser”, fortsetter han.


Kompetansemål


Refleksjonsspørsmål:

1. Hvorfor skjer det så mye vondt i verden? Hvor tror du det onde kommer fra?

2. Hvis Gud skulle stoppe mennesker fra å gjøre onde handlinger hver gang de var i ferd med å gjøre noe galt, hvor mener du han burde ha satt grensen? Hvilke konsekvenser tror du det ville få i våre egne liv?

3. Hva tenker du på når du hører ordet “dommedag”, og hvorfor tenker du det?

4. Hvorfor mener Gustavsson at budskapet om dommen er noe som gir oss håp?

5. Hvordan tror du livet vil se ut for menneskene og resten av skaperverket etter at Gud har “renset ut” alt det onde?

6. Hvis du tror at Gud en dag skal holde dom, har det noe innvirkning på livet du lever nå? I tilfelle, hvorfor?

Print Friendly, PDF & Email