Ukens aktualisering: Gud og vitskapen

Mandag 6.1 sender NRK2 første del av dokumentarserien “Gud og vitskapen”. På snakkomgud.no finner du samtaleopplegg knyttet til programmet. Det er en unik mulighet til å skape samtaler på tvers av livssyn om de store spørsmålene


Kompetansemål


Invitasjon til samtale om programmene

Serien om Gud og vitenskapen egner seg svært godt som utgangspunkt for samtale. En kan gjerne ta utgangspunkt i følgende spørsmål :

  1. Hvorfor ta opp universet / livets utvikling / menneskets bevissthet som tema?
  2. Hva hevder vitenskapen om universet / livets utvikling / menneskets bevissthet? Hvor stor grad av enighet er det blant vitenskapsmennene om disse temaene?
  3. Hvilken forklaring gir ulike livssyn på disse vitenskapelige funnene og teoriene om universet / livets utvikling / menneskets bevissthet? Hva er de viktigste forskjellene mellom et ateistisk og et teistisk perspektiv?
  4. Hvilke argumenter gis av kristne og ateister for og imot Guds eksistens? Hvor holdbare er egentlig disse argumentene?

 

For fullstendig samtaleopplegg i pdf-versjon til første program av serien, klikk her.
NB! Programmet er tilgjengelig å NRK Nett-tv i etterkant. Serien er også tilgjengelig på DVD. Ta kontakt med Damaris Norge dersom du er interessert.

Sjekk også nettsidene snakkomgud.no for mer informasjon om dokumentarserien.

Vi har også flere ressurser om denne serien her på Damaris VGS.

Print Friendly, PDF & Email