Gud er Far, Sønn og Ånd. Hvordan kan vi forstå Gud slik? Er det mulig uten å komme i den situasjon at Gud ikke er en Gud, men flere? Vi skal se nærmere på Gud som tre, men likevel en. Dette kalles for treenighetslæren.


Kompetansemål


Det er tre personer i den ene Gud. Disse tre personer er Far, Sønn og Ånd. Slik som Far er, slik er Sønnen og slik er også Ånden.

Alle tre personer er uskapt, umålelig og evig. Men det er ikke tre uskapte, tre umålelige eller tre evige. Det er en. Alle tre er allmektige. Det er ikke tre allmektige, men en. Det er ikke tre guder selv om Far er Gud, Sønnen er Gud og Ånden er Gud. Det er ikke tre herrer, selv om Far er Herre, Sønnen er Herre og Ånden er Herre.

Far er ikke skapt, laget eller født av noen. Sønnen er ikke laget eller skapt, men født av Far. Ånden er ikke skapt, laget eller født, men går ut fra dem. Det er en Far, ikke tre. Det er en Sønn, ikke tre. Det er en Ånd, ikke tre.

Det er ikke noen som er først eller sist, ingen større eller mindre. De tre personer i Gud er like evige og like store. Derfor må de tre personer bli æret i den ene Gud og den ene Gud må bli æret og tilbedt i de tre personer.

Far, Sønn og Ånd er en og samme Gud, og tre fremtredelsesformer (åpenbaring). Gud som Far er den suverene skaperen av verden og mennesket. Med Jesu fødsel kommer Gud til verden og gir den en ny begynnelse. Gud blir menneske. Dette kalles inkarnasjonen.

Gud som Ånden fortsetter å virke i mennesker og i verden. Hvem er Den Hellige Ånd?
Orans in the Catacomb in Via Anapo, Rome, from the middle of the 3rd Century AD. Photo: akg-images / Pirozzi
I en katakombe i Roma finner vi et bilde av en kvinne som løfter hendene sine. Hvem denne kvinnen er, vet vi ikke. Bildet er et eksempel på hvordan en kristen skal være – hvilken grunnholdning som er viktig.
En kristen venter på den Hellige Ånd. Hendene våre kan si forskjellig. Knyttede hender forteller om kamplyst, mens hender som henger ned kan si noe om oppgitthet. Heder som er løftet, kan si noe om venting og vilje til å ta imot. Det gjør den som venter å få noe.
I Bibelen finner vi noen bilder på Ånden. De mest vanlige er vind og ild. Vinden kjenner vi, men kan ikke fange den. Jeg kan ikke holde den tilbake. Den går dit den vil, sier Jesus når han forklarer dette for Nikodemus (Se Joh 3). Den hellige Ånd er som en kraftig vind. Det finner vi fortalt i Apgj 2,2.
Den Hellige Ånd blir også sammenlignet med en flamme. Når de første kristne mottok Den Hellige Ånd, var det som ildtunger (se Apgj 2). Dette skjedde på pinsedag. Det er vanskelig å fange ild med hendene. Vi kan kjenne varmen, men ikke fange den med hendene.
Jesus sa før han forlot disiplene at han skulle sende over dem det som var lovet: «Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovt. Men dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye.» (Luk 24,49)
Den Hellige Ånd er en person – ikke bare en kraft. Den Hellige Ånd er en evig person i den treenige Gud som tilbes og æres sammen med Far og Sønn. Ånden gir oss Bibelen, Guds Ord (1 Kor 2,13) og skaper i våre hjerter den tro som aksepterer og holder fast på Jesus (Rom 10,14). Den hellige Ånd veileder oss og gir oss kraft til å leve som Guds tjenere (Joh 13,12-15)
Den Hellige Ånd gjør oss i stand til å leve som kristne, og til å være vitner om Jesus (Apgj 1,8). Han holder troen levende slik at vi kan høre ”Velkommen hjem!” slik Jesus har lovet (Matt 25,34 og 1 Pet 1,5).
Den Hellige Ånd sørger for at vi som Guds barn endelig får livets krone – det evige liv (Åp 2,10).

[1] I 2 Makkabeerbok som hører til de apokryfe skriftene til Det gamle testamentet, finner vi en fortelling om 7 brødre som blir torturert og drept fordi de ikke ville bryte Guds bud. Mor til disse så sine sønner bli drept en etter en. Da den yngst skulle dø, ville kong Antiokos at hun skulle overtale den yngst til å spise svinekjøtt. Moren oppfordret sin sønn til å holde fast på troen og sa «Løft blikket og betrakt himmelen og jorden, se på alt det de rommer og tenk så på at Gud skapte dette av intet, og at hele menneskeslekten blir til på samme måte» (kap 7,28).
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email