Skapelsen

Her finner du kapittel 3 online versjon.

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din


STUDIEFORBEREDENDE, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

skapelsen

 • Arbeide med bibeltekster og gjøre rede for hovedtrekkene i den store bibelske fortellingen
 • Reflektere over kristent syn på mennesket og menneskeverdet

YRKESFAG, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

 • Bruke bibeltekster og gjøre rede for hovedtrekkene i den store bibelske fortellingen

 

LÆRINGSMÅL
Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

• Gi en oversikt over Bibelens skapelsesfortelling
• Beskrive likheter og forskjeller mellom de to første kapitlene i 1 Mosebok
• Gjøre rede for hvilket gudsbilde som kommer fram i skapelses­ fortellingen
• Gjøre rede for hva det betyr at mennesket er skapt i Guds bilde
• Beskrive hva kulturoppdraget går ut på
• Drøfte forholdet mellom Bibelens skapelsesfortelling og naturvitenskap


Du har kanskje stått under nattehimmelen og undret deg. Over deg ser du stjerner og planeter; skjønnheten og avstandene kan være over­ veldende, og få oss til å undre oss: Hvordan har alt dette blitt til? Eller kanskje du har sett deg i speilet og stilt deg selv spørsmålet: Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvorfor er jeg her?

Bibelens første kapitler gir oss svar på mange slike grunnleggende spørsmål om mennesker, om Gud og om verden vi lever i. Derfor vil vi (i læreboken) bruke god tid på å studere disse kapitlene.

Repetisjonsspørsmål

 1. Hva menes med Bibelens skapelsesfortelling?
 2. Hva er likhetene og forskjellene mellom de to første kapitlene i 1 Mosebok?
 3. Hvorfor kan vi si at skapelsen av mennesket er høydepunktet i skapelsesfortellingen?
 4. Hva betyr det at mennesket er skapt i Guds bilde?
 5. Hvilke oppgaver har mennesket ifølge skapelsesfortellingen?
 6. Hvem og hva er mennesket skapt til fellesskap med?
 7. Hva menes med kulturoppdraget?
 8. Hva gjorde Gud den sjuende dagen, og hvorfor er dette viktig?
 9. Gi en kort oppsummering av hva Bibelen lærer om

 

Oppgaver

 1. De to første kapitlene i Bibelen gir oss to beskrivelser av skapelsen. Den ene er 1 Mos 1,1–2,4 og den andre er 1 Mos 2,4–25. Les tekstene og sett opp hva du finner av forskjeller og likheter.
 2. Finn ut hva 1 Mosebok heter på engelsk. Hva betyr ordet som blir brukt?
 3. Sammenlign 1 Mos 1 og 2 med Åp 22,1–3. Finner du noen likheter?
 4. I skapelsen av mennesket er «skapt i Guds bilde» et nøkkeluttrykk. Hva betyr dette for:
  1. menneskets verdi og plass i skaperverket?
  2. forholdet mellom mann og kvinne?
  3. oppgavene som menneskene fikk?
  4. synet på mennesket?
  5. synet på kjønn?
  6. synet på Gud?
 5. Finner du noe i skapelsesfortellingen som kom til å få betydning det som skjedde i de neste kapitlene av 1 Mos?
 6. Lag et kreativt innslag med bakgrunn i 1 Mos 2,7–9 og 15–24. Teksten kan fordeles på tre grupper: Gruppe én tar versene 7–9, gruppe to tar versene 15–20, og siste gruppe tar versene 21–24. Tips til kreativitet: tegne/male, drama, Lego, film m.
 7. Finn ut noe om forholdet mellom Bibelens skapelsesfortelling og andre forklaringer på
 8. Lag en presentasjon hvor du kort beskriver ulike måter å forklare skapelsen på. Pek på likheter og

 

Ekstra oppgaver (som ikke kom med i læreboka)

Kreative oppgaver:

1. Først en oppgave hver for dere: Bruk farger og lag et bilde av Gud, eller du kan tegne. Deretter gå sammen to og to, og fortell om Gud ut fra bildet du har laget.

2. Tenk på Gud som farge. Hvilken farge tenkte du på? Si litt om hvorfor du / dere tenkte slik.

3. Lag et kreativt innslag med bakgrunn i 1. Mos 2,7-9 og 15-24. Teksten kan fordeles på tre grupper. Gruppe en tar versene 7-9, gruppe to tar versene 15 – 20 og siste gruppe versene 21 – 24. Tips: tegne/male, pantomime, lego m.m

4. Lag en modell av universet: jorden, månen, solen og stjernene. Målestokken skal være 1:1 milliard. Det betyr at jorden er 1,3 cm i diameter. Hvor langt unna jorden må du henge månen? Og solen? Og den nærmeste stjerne? Og den stjerne som er lengst unna? Bruk internett til å finne de opplysninger du trenger. Hva forteller dette om skaperverket?

Ekstra-ressurser fra Damaris Norge

Hvordan feiler Dawkins i å avvise bevisene for design?
Video (engelsk)

Introduksjon til skapelsesberetningen i 1.Mosebok
Videoer (engelsk)

John Lennox – The “Seven Days” of Genesis 1 and Science
Podcast

Skapelsen
Artikkel

Naturvitenskap vs. teologi
PowerPoint

Det bibelske menneskesynet
Spørsmål til samtale

Tre teorier om universets opprinnelse
Video på Snakkomtro.no

Hva er da et menneske?
Debatt (video) med samtalespørsmål

Bibel, Big Bang og evolusjon
Fordypningsressurs

Charles Darwin og evolusjonsteorien
Fordypningsressurs

Er mirakler mulige?
Video

Det store mirakelet
Artikkel

Print Friendly, PDF & Email