Løftet om frelse

 

Her finner du kapittel 5 online versjon

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din.

 


Det er en rød tråd gjennom hele Bibelen som viser hvordan Gud skritt for skritt nærmer seg målet for sin store frelsesplan. Gjennom Det gamle testamente ser vi hvordan Gud forbereder det som skal skje når Jesus, Guds Sønn, kommer.

Allerede i 1 Mos 3,15 har vi det første løftet om frelse. Gud sier til slangen: «Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl.» En fra kvinnens ætt skal altså knuse slangens hode.

På hebraisk brukes her et ord som bare kan bety hankjønn; «han» skal knuse slangens hode. Derfor mener mange at denne teksten peker fram mot Messias, han som skal knuse Satans makt.

1 Mosebok 3,15 viser at Gud har en plan om frelse for menneskene. Historien om hvordan Gud realiserer denne frelsesplanen, kaller vi frelseshistorien, eller vi bruker uttrykket «Guds store plan». Når Gud kaller Abraham og gjør ham til stamfar for Israelsfolket, får vi en ny epoke i denne frelsesplanen.


 

 

5.1 Utvelgelsen av Abraham og hans slekt

5.2 Utvelgelsen av folket: pakt og oppgave

5.3 Konger og profeter

5.4 Profetier om Messias

Print Friendly, PDF & Email