Frelseren – oppfyllelsen av løftene

 

Her finner du kapittel 6 online versjon

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din.

 


Fortellingene om Jesus – evangeliene

frelserenI gjennomgangen av frelseshistorien har vi kommet til Det nye testa­mente (NT). Her møter vi først de fire evangeliene, som handler om Jesu liv og hans lidelse, død og oppstandelse. Dette blir framstilt som oppfyllelsen av frelsesløftene og forventingene i Det gamle testamente om Messias.

Da Jesus sto opp igjen fra graven, viste han at han beseiret dødens makt. Dette handler ikke bare om at han hadde makt til å stå opp selv, men også at han kan bryte den makten som døden har over oss mennesker, og at han kan reise oss opp igjen fra graven. Bibelen for­ teller at Jesus en dag skal komme tilbake til jorden. Den dagen kalles «den siste dag», for når Jesus kommer tilbake, avsluttes historien. De døde skal vekkes opp, og alle mennesker går inn i evigheten, til enten et evig liv hos Gud eller et evig liv borte fra Gud.

Det nye testamente understreker at historien om Jesu liv, død og oppstandelse er oppfyllelsen av frelsesløftene og messiasforventnin­gene i Det gamle testamente. Evangeliet om det Jesus gjorde, er dermed kjernen i frelseshistorien – den planen Gud hadde for å frelse mennesker.

I Det nye testamente har vi fire ulike skrifter som forteller historien om Jesus. Disse skriftene kaller vi evangelier. De fire evangeliene er skrevet av Matteus, Markus, Lukas og Johannes, og vi kaller disse fire forfatterne for evangelister. Matteus og Johannes var disipler av Jesus, så de skrev i stor grad om ting de selv hadde opplevd sammen med Jesus. Markus og Lukas, derimot, var ikke disipler av Jesus. Markus kom fra Jerusalem, og huset til foreldrene hans var en samlingsplass for disiplene. Derfor er det sannsynlig at Markus kjente Jesus godt, selv om han ikke var med blant de tolv disiplene som fulgte Jesus fast. Senere ble Markus en hjelper for Paulus og for disippelen Peter. Mye av det Markus skriver, er nok derfor en avskrift av det han hørte Peter fortelle at Jesus hadde sagt og gjort.

Lukas var heller ikke en disippel, men en nær medarbeider av Paulus. Lukas skriver grundig og detaljert om hendelser som han ikke var med på selv. Blant annet skriver han grundigere om både Jesu fødsel og om døperen Johannes enn det de andre evangelistene gjør. Lukas har nok snakket mye med mange av disiplene og de første kristne, og an­ tageligvis har han også truffet Maria (Jesu mor), siden han kan fortelle så detaljert om Jesu fødsel (se Lukas 2. Legg merke til vers 19 og 51).

evangelistene

6.1 Jesu liv

6.2 Tiden etter oppstandelsen

Print Friendly, PDF & Email