Fullendelsen

Her finner du kapittel 7 online versjon.

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din.


STUDIEFORBEREDENDE, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:fullendelsen

  • Arbeide med bibeltekster og gjøre rede for hovedtrekkene i den store bibelske fortellingen

YRKESFAG, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

  • Bruke bibeltekster og gjøre rede for hovedtrekkene i den store bibelske fortellingen

 

LÆRINGSMÅL
Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

  • Forklare hva som menes med fullendelsen
  • Gjøre rede for hva som menes med livet etter døden
  • Peke på noen hovedtrekk i Åpenbaringsboken
  • Peke på noen trekk ved Jesu gjenkomst
  • Beskrive hva som kjennetegner «en ny himmel og en ny jord»
  • Peke på den frelseshistoriske linjen i Bibelen

Repetisjonsspørsmål

1.      Forklar hva som menes med «Guds rike».

2.      Hva menes med himmelen i Bibelen?

3.      Hva handler Åpenbaringsboken om?

4.      Hva mens med utsagnet «Jesus er oppstandelsens pioner»?

5.      Hva menes med dommedag?

6.      Hva menes med «antikrist»?

7.      Hvordan beskrives den nye himmel og det nye Jerusalem?


Oppgaver

1.  Samtal to og to om hva dere forbinder med begrepet «domme­ dag». Diskuter påstanden: «Kristendom er dømmende!»

2.  Drøft påstanden: «Vi trenger ikke arbeide med miljøspørsmål, for Gud har lovet en ny himmel og ny jord.»

3.  Drøft påstanden: «Gud er god og dømmer ingen.»

4.  Søk nettet eller finn fram i oppslagsbøker om hva folk forbandt med fortapelse og helvete før i tida. Hva mener folk i dag? Hva er likt, og hva er forskjellig? Hvorfor er det slik, tror dere?

Ekstra-ressurser fra Damaris Norge

Guds dom
Artikkel

Print Friendly, PDF & Email