Syndefallet

Her finner du kapittel 4 online versjon.

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din.


STUDIEFORBEREDENDE, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

syndefallet

 • Arbeide med bibeltekster og gjøre rede for hovedtrekkene i den store bibelske fortellingen

YRKESFAG, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

 • Bruke bibeltekster og gjøre rede for hovedtrekkene i den store bibelske fortellingen

 

LÆRINGSMÅL
Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

 • Gjøre rede for hva syndefallet er
 • Beskrive Guds dom over menneskene, naturen og slangen
 • Drøfte konsekvenser av syndefallet
 • Beskrive hvordan Guds omsorg viser seg i fortellingen om synde­ fallet og i fortellingene i 1 Mos 4–11

Repetisjonsspørsmål

 1. Hva menes med «synd» og «syndefallet»?
 2. Hva skjedde i syndefallet?
 3. Hva brukte djevelen da han fristet menneskene?
 4. Hvilke konsekvenser fikk syndefallet?
 5. Hvordan viser Gud sin godhet overfor Adam og Eva som syndet?
 6. Nevn tre eksempler på hendelser som viser hva synd førte
 7. Hva menes med «pakt»?
 8. Gi et eksempel på en pakt som Gud inngikk med

 

Oppgaver

 1. Les 1 Mos 4,1–16.
 2. Hvordan ville en slik sak blitt dømt av domstolene?
 3. Hva mener du om Kains handling?
 4. Hvordan dømte Gud i denne saken?
 5. Les Salme 139,13–16 og Jer 1,4–5. Lag en liste over bilder og ut­ trykk som Bibelen bruker om mennesket (slå opp krysshenvisninger til bibelversene du har lest). Hva lærer Bibelen om mennesket?
 6. Forklar hva som menes med
 7. Hvilke konsekvenser fikk synden for:
 8. menneskets forhold til Gud?
 9. menneskenes forhold til hverandre?
 10. forholdet mellom ektefeller?
 11. menneskets forhold til skaperverket?
 12. Les Matt 25,31–46. Finn aktuelle oppslag i nyhetene som illustrerer
 13. Hvordan preges vår verden av det som skjedde i syndefallet? Finn eksempler som forklarer
 14. Forklar hva som menes med overskriften «Et mønster dannes» (se side 53).
 15. Vis hvordan Guds godhet og omsorg kommer til uttrykk i historiene om Noah og tårnet i
 16. Les 1 Pet 3,20–22. Vis hvordan Noahs ark er et bilde på den kristne dåp.

 

 

Ekstra oppgaver (som ikke kom med i læreboka)

 

1. Når folk går i operaen, hører de først orkesteret spille en overture (forspill) før teppet går opp. Dette forspillet består av smakebiter fra musikken som kommer. På hvilken måte kan 1. Mosebok kapitlene 1 – 11 forstås et forspill til det som resten av Bibelen handler om?

kapittel-42. Tanker på synd og ondskap. Les gjennom den følgende listen (se tabell). Hver enkelt krysser av på det som de anser for synd og ondskap.


Del klassen inn i små grupper på 3 – 4 elever. Prøv å grader disse ulike handlingene ut fa hvor alvorlige de er. Bruk tallene 1-15 hvor 1 beskriver best osv. Samtal med hverandre om hvorfor dere rangerer slik. Diskutere i klassen om noe er mer synd eller ondskap enn noe annet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstra-ressurser fra Damaris Norge

Syndefallets konsekvenser
Artikkel

Print Friendly, PDF & Email