Arbeid med bibeltekster

 

Forstår du det du leser?

arbeid-med-bibelteksterI mange fag leser vi tekster. Når vi leser dem, prøver vi alltid å forstå hva tekstene sier. Da tolker vi teksten. Vi lager oss en oppfatning av teksten i vårt eget hode. Noen ganger er denne oppfatningen litt spesiell. Da må vi gjerne lese teksten en gang til, og vi må spørre oss selv når vi leser, om vi har fått alt med oss. Er det noe vi har hoppet over eller oversett?

Noen tekster er lettere å forstå enn andre. Hvorfor er det slik?

Lette tekster omtaler gjerne noe vi kjenner fra før, noe vi kjenner oss igjen i. Språket er kjent. Det brukes ord og uttrykk vi er kjent med.

Setningsbygningen er enkel. Andre tekster er vanskelige. De omtaler forhold som er mer ukjente for oss. De bruker ord og uttrykk som ikke er vanlige for oss å bruke. Det kan være faguttrykk som ellers bare brukes innenfor selve faget.

Når vi skal lære noe nytt, vil vi alltid måtte bruke nye ord og uttrykk. I lærebøkene på skolen i fag som norsk, naturfag, samfunnsfag og andre fag skjer dette hele tiden.

Denne leseerfaringen tar vi med oss også når vi leser tekster fra Bibelen.

I Bibelen møter vi tekster som omhandler forhold som går langt tilbake i tid. Da må vi vite noe om den tiden teksten taler inn i, og de forhold- ene som var på den tiden. Det kan noen ganger kreve litt innsats å bli kjent med fortiden. Bibeltekstene bruker også av og til ord og uttrykk vi ikke bruker i dag. Da må disse forklares.

Det som er spesielt med bibeltekstene, er at de ofte taler om menneskenes forhold til Gud, hvordan Gud er, og hva som er Guds vilje. Da står vi overfor en kunnskap som er spesiell, og overfor begivenheter som ikke hører med til vår hverdagserfaring, f.eks. under og mirakler. Da kan vi oppleve at det blir stor avstand mellom vår verden og det som bibelteksten taler om. Det kan føre til at vi synes det er vanskelig å forstå hva teksten sier, eller at vi kan komme til å avvise tekstene fordi vi ikke tror at slikt som tekstene forteller om, kan skje. Leser vi Bibelen med en innebygd mistro og tvil, påvirker det vår forståelse.

Leser vi dem med tillit og åpenhet, kan vi komme på «innsiden» av teksten.

 

Her finner du kapittel 10 online versjon

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din.

 

10.1 Tolkning av tekster fra Det gamle testamente – profeten Amos

10.2 Tolkning av tekster fra Det nye testamente – Apostlenes gjerninger

Print Friendly, PDF & Email