Kristendomskunnskap – for eleven studieforberedende

Når du klikker på det enkelte kapitlet nedenfor,  finner du både introduksjonstekst, refleksjonsspørsmål og oppgaver til kapitlet (tilsvarende det du finner i læreboken), pluss flere aktuelle ressurser fra Damaris til temaet du jobber med. Lykke til!


 Læreboken Kristendomskunnskap VG1 og VG2 finnes nå i online versjon her på Damaris Skole Vgs.
Under hvert kapittel under her finner du online versjonen av det enkelte kapittelet.
Her finner du innledningsdelene, samt boken i sin helhet:

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din


Print Friendly, PDF & Email