Misjon i nyere tid

 

Kristendommens budskap gjelder alle mennesker. Derfor skulle apostlene forkynne evangeliet for alle – i Jerusalem, i Judea, i Samaria og like til jordens ender. Kristendommen skulle bli kjent ikke bare

for jødene, men for stadig nye folkeslag. Historien om hvordan bud­ skapet om Jesus nådde nye mennesker og nye folkegrupper, kalles for misjonshistorien. Noe av denne historien er allerede fortalt (se om Apostlenes gjerninger, om urkirken og om oldkirken). vil du vite mer om begrunnelsen for misjon og om misjonen i nyere tid.


Her finner du kapittel 12 online versjon.

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din

 

12.1 Det bibelske grunnlaget for misjon

12.2 Misjonsbevegelser – misjon på mange kontinenter

12.3 Kulturene og kristen misjon

Print Friendly, PDF & Email