Bibelen


Her finner du kapittel 1 online versjon.

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din


STUDIEFØREBUANDE, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringa er at du skal kunna:

bibelen

 • Gjere greie for korleis Bibelen har vorte til, og reflektere over korleis den vert tolka og brukt

YRKESFAG, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringa er at du skal kunna:

 • Gjere greie for korleis Bibelen har vorte til, og reflektere over korleis den vert tolka og brukt

 

LÆRINGSMÅL
Etter å ha lese dette kapitlet skal du kunna:

 • Finna fram i Bibelen
 • Gjera greie for kvifor det er viktig å arbeida med Bibelen

I eit fag som har namnet Kristendomskunnskap, vil Bibelen stå heilt sentralt. Alle kyrkjesamfunn vil sjå på Bibelen som si viktigaste bok. Bibelen er ei omfattande bok som eigentleg rommar mange bøker. Gjennom alle tider har dei kristne lese og tolka Bibelen, for der kunne dei få vita meir om kven Gud er, kven Jesus er, og kva det vil seia å tru på Gud og å leva etter hans vilje.

Ikkje alt er like lett å skjøna. Likevel er det slik at eit møte med Bibelen vil kunna utfordre deg slik at du kjem til å tenkja nye tankar om både Gud, kristendommen og deg sjølv.

Repetisjonsspørsmål

 1. Kva tyder namnet Bibelen?
 2. Kva er det viktigaste som Bibelen gjev svara på?
 3. Når vart Bibelen inndelt i kapittel og vers?
 4. Kva er krysstilvisingar?
 5. Kva meinast med openberring?
 6. Kva er spesielt med Bibelen?
 7. Kva er den raude tråden gjennom Bibelen?

Oppgåver

 • Til “Kvifor er Bibelen viktig?”
  1. Finn fleire eksempel på korleis Bibelen kan misbrukast. Kvifor meiner du at det er misbruk?
  2. Finn eksempel på korleis menneske er blitt inspirert av Bibelen til å gjera noko godt. Kva i Bibelen trur du kan inspirera deg til å gjera noko godt?
 • Til “Utbreiinga til Bibelen.”Les fylgjande bibeltekst: Matt 6,9–13 (Fader vår), frå Bibelselskapet sine ulike omsetjingar på nynorsk:
  Omsetjinga frå 1938

   Fader vår, du som er i himmelen! Lat namnet ditt helgast; 10 lat riket ditt koma; lat viljen din råda på jordi so som i himmelen; 11 gjev oss i dag vårt daglege brød; 12 og forlat oss vår skuld, som me og forlet våre skuldmenn; 13 og før oss ikkje ut i freisting; men frels oss frå det vonde. For riket er ditt, og makti og æra i all æve. Amen. 

  Omsetjinga frå 1978/85

   Fader vår, du som er i himmelen! Lat namnet ditt helgast.
  10 Lat riket ditt koma. Lat viljen din råda på jorda så som i himmelen. 11 Gjev oss i dag vårt daglege brød. 12 Forlat oss vår skuld, som vi òg forlèt våre skuldmenn. 13 Før oss ikkje ut i freisting, men frels oss frå det vonde. For riket er ditt, og makta og æra i all æve. Amen.

  Omsetjinga frå 2011 

  Vår Far i himmelen!
  Lat namnet ditt helgast. 10 Lat riket ditt koma.
  Lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen.
  11 Gjev oss i dag vårt daglege brød,
  og tilgjev oss vår skuld,
  slik vi òg tilgjev våre skuldnarar.
  Og lat oss ikkje koma i freisting, men frels oss frå det vonde
  *For riket er ditt og makta og æra i all æve. Amen.*

  Kva er likt, og kva er forskjellig?
  Kva tenkjer du er grunnen til at dei omset forskjellig?

Ekstra-ressurser fra Damaris Norge

Hvorfor lese Bibelen?
Video

Hvorfor lese Bibelen? (engelsk)
Video

 

“Mitt forhold til Bibelen”
Video

Bibelen om Bibelen
Et knippe bibelvers

Bibelen – en regelbok?
Video

Hvordan kan vi ha tillit til den bibelske teksten til tross for forskjeller i manuskriptene?
Video

Hvordan kan vi imøtegå beskyldningen om at kirken feilaktig ekskluderte alternative evangelier?
Video

Evangeliene som ikke ble med i Det nye testamentet
Video

Hvordan kan Bibelen både være vanskelig å forstå og samtidig klar?
Video

Hvordan formet vitnesbyrdene fra øyenvitner evangeliene?
Video

Hvilke grunner har Gud til å beordre voldelige handlinger i Det gamle testamentet?
Video

Hvilke er de ytre bevisene for Bibelens troverdighet?
Video

Hvordan kan vi gi et forsvar for håpet vi eier, dersom vi ikke stoler på Bibelens pålitelighet? Jim Cecy er tydelig: Bibelen er Guds ord.
Video

Click edit button to change this text.

Print Friendly, PDF & Email