Kristen etikk

kristen-etikk

Det finnes ulike retninger innen etikken slik som human – etikk, islamsk etikk, buddhistisk etikk m.fl. Disse ulike retningene er forankret enten i et sekulært livssyn eller i en religion. Kristen etikk er forankret i kristendommen.


Her finner du kapittel 16 online versjon.

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din.


16.1 Grunnlaget for kristen etikk

16.2 Tre etiske modeller

16.3 Hvordan arbeide med etiske utfordringer?

16.4 Etikk i praksis

16. Ekstrastoff: Interessen for etikk og religion – i en uoversiktlig tid

Print Friendly, PDF & Email