Bøkene i Bibelen

Her finner du kapittel 2 online versjon

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din.


STUDIEFORBEREDENDE, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

 • bokene-i-bibelenGjøre rede for hvordan Bibelen er blitt til, og reflektere over hvordan den blir tolket og brukt

YRKESFAG, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

 • Gjøre rede for hvordan Bibelen er blitt til, og reflektere over hvordan den blir tolket og brukt

 

LÆRINGSMÅL
Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

 • Gjøre rede for hvordan bøkene i Bibelen deles inn

Det er 66 bøker i Bibelen. De spenner over et langt tidsrom, de tilhører ulike litterære sjangere og mange av forfatterne er ukjente for oss.

 

Repetisjonsspørsmål

 1. Hvor mange bøker er det i Det gamle testamente, og hvordan deles disse bøkene inn?
 2. Hvor mange bøker er det i Det nye testamente, og hvordan deles disse inn?
 3. Hva er særpreget ved evangeliene?
 4. Hva handler Apostlenes gjerninger om?
 5. Hvilke brev er eldst i Det nye testamente?
 6. Hvorfor skrev Paulus brevene sine?

Oppgaver

 1. Finn fram til 2 Mosebok og sett opp en oversikt over innhol­ det i den Bruk hovedoverskrifter og underoverskrifter. Den norske bibelteksten har allerede brukt slike overskrifter.
 2. Finn fram til Matteusevangeliet og sett opp en oversikt over inn­ holdet. Bruk hovedoverskrifter og Den norske bibelteksten har allerede brukt slike overskrifter.

Ekstra-ressurser fra Damaris Norge

Kan vi være kristne uten GT?
Podcast

 

Evangelienes troverdighet
Artikkelserie

Utilsiktede sammentreff
– om evangelienes troverdighet

Kan vi stole på evangeliene?
– en podcast fra Troende i Trøbbel

Utilsiktede sammentereff i evangeliene
– en podcast fra Troende i Trøbbel

Hva med evangeliene som ikke kom med i Bibelen?
Videoressurs

Evangeliene som ikke ble med i Det nye testamentet
Fordypningsressurs

 

Hvordan formet vitnesbyrdene fra øyenvitner evangeliene?
Videosressurs

 

Hvordan kan vi ha tillit til den bibelske teksten til tross for forskjeller i manuskriptene?
Videosressurs

 

Hvordan kan Bibelen både være vanskelig å forstå og samtidig klar?
Videosressurs

 

Hvilke grunner har Gud til å beordre voldelige handlinger i Det gamle testamentet?
Videosressurs

 

Hvilke er de ytre bevisene for Bibelens troverdighet?
Videosressurs

 

Print Friendly, PDF & Email