Forslag til bruk:

  • Introduksjon eller aktualisering i undervisning knyttet til tempelet i Det gamle testamentet, tempelets betydning på Jesu tid eller tempelets symbolske betydning for evigheten.

I denne videoen utforskes hvordan Israels tempel i Bibelen er beskrevet i Bibelen som det stedet Gud dvelte blant menneskene, og hvor Gud og mennesker kunne møtes. Hele Bibelen kan egentlig forklares ut fra tempelets betydning. I begynnelsen av 1.Mosebok skaper Gud et kosmisk tempel, og gjennom mennesket Jesus tar Gud bolig i sin tempel-verden. Ved slutten av bibelhistorien er hele skapningen gjort til Hans hellige tempel.

Les og bruk gjerne også ressursene fra The Bible Project knyttet til videoen om tempelet.

 

‘The Bibel Project’ er et ideelt animasjonsstudio som lager korte animerte videoer med mål om å gjøre bibelfortellingene tilgjengelige og lett forståelige for alle mennesker. Deres slagord er: “We are committed to helping the whole world see the Bible as one unified story that leads to Jesus.”

 

Print Friendly, PDF & Email