Pedagogiske tips og en liste over aktuelle filmer.

 

Pedagogiske tips for bruk av film

Filmeksempler kan brukes på minst fire ulike måter i kirkehistorieundervisningen:

1) Læreren begrenser seg til å omtale filmen

Dette skal ikke  undervurderes pedagogisk. Ofte kan ren omtale av en aktuell og illustrerende film fungere godt . I tillegg til listen nedenfor anbefales også å søke etter aktuelt materiale på Snakk om Tro og Kulturvinduet.2) Læreren bruker sitater fra en film

Dette kan være viktige og illustrerende utsagn – særlig knyttet til filmer med historiske temaer eller vinklinger. Listen nedenfor gir et godt utgangspunkt her.Den engelske ressurs-siden Tools for Talks har mye stoff, men denne siden krever at du registrerer deg som bruker. Eksemplene i EthosFaith kan være gode hjelpemiddler , – ikke minst til å finne historiske henvisninger i aktuelle samtidsfilmer.

3) Læreren viser en eller flere scener fra en film

I kirkehistorieundervisningen kan dette fungere motiverende og illustrerende. Trailere er ofte lett tilgjengelige på internett, og også andre klipp/scener fra filmene.

 4) Læreren viser en hel film

Dette kan være aktuelt i helt spesielle tilfeller, dersom filmen er særlig aktuell faglig og vil fungere godt for målgruppen.


Filmer som illustrerer ulike kirkehistoriske perioder, personer og perspektiver

Filmene i denne listen har en direkte relasjon til ulike kirkehistoriske perioder, personer og perspektiver.
 

I tillegg er det selvsagt mange filmer som på en mer indirekte måte berører kirkens rolle og/eller omtaler prester og andre kirkelige representanter på en positiv eller negativ måte. Her kan for eksempel en film som Sjokolade (2000) nevnes, der kritikken av den katolske kirke i en oppdiktet fransk landsby ca år 1960 står sentralt.

Oldkirken

DaVinci-koden (amerikansk, 2006). En film basert på romanen med samme navn, med kirkekritikk og konspirasjonsteorier som sentrale element . Artikkel om denne filmen finner du her (s.10: “Fakta om fleip som ble fakta”), med linker til andre ressurser som omhandler samme film (hentet fra Damaris Norge).

Middelalderen

Arn – tempelridderen (svensk film, 2007) En film om tro, håp og kjærlighet – med Sverige og Det Hellige Land som arenaer. Studieguide til denne filmen finner du her (s.7 på Kultuvinduet, hentet fra Damaris Norge)

Kingdom of heaven (amerikansk film, 2005) som handler om korstogene til Jerusalem. Se traileren her.

Reformasjonen

Luther ( 2003). En film om den tyske reformatoren Martin Luther (1483-1546).

Nyere europeisk kirkehistorie

Amazing Grace
(amerikansk film, 2007). En film om den engelske kristne politikeren William Wilberforce (1759-1833) og hans uttrettelige kamp mot slavehandelen og slaveriet.


Sophie Scholls siste dager
(tysk film, 2005). En film om kristnes motstandskamp mot nazismen i Tyskland.


Nyere norsk kirkehistorie

Hans Nielsen Hauge (norsk film, 1961). En klassisk norsk film med fokus på rettegangen mot Hans Nielsen Hauge (1771-1824)

MisjonshistorieThe Mission
(britisk film, 1986). En film om katolsk misjon, koloniherrer og undertrykkelse av indianere i Sør-Amerika.

Print Friendly, PDF & Email