TEMA: «Kristenretten» – Tilknytningspunkter til læreplaner i ulike fag

Relevans til «demokrati og medborgerskap» Fra Overordnet del: … gi kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler … gi forståelse for sammenhengen mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter … forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter, og stimulere til medborgerskap … forstå dilemmaer som ligger i å anerkjenne både flertallets rett og mindretallets rettigheter … lære hvorfor [...]

Kristenretten i Gulatingslova

Kristenretten vart innført som lovtekst på norsk jord i 1024. Originaldokumentet er derimot ikkje kjent. Slik vi kjenner til innhaldet i denne lova så er det gjennom tillegg av ein innleiande kristendomsdel i lovbøkene til dei regionale tinga, Gulatinget (Gulen, Vestland), Frostatinget (Frosta, Trøndelag), Eidsivatinget (Eidsvoll, Viken) og Borgartinget (Sarpsborg, Viken). Desse er derimot [...]

1000-årsjubileet for Kristenretten

KRONIKK: I 2024 feirer vi at det er tusen år siden våre første kristne lover ble vedtatt på Moster i Bømlo. Hvorfor er dette verdt å feire?

Skjermfri? Hvorfor?

UNDERVISNINGSRESSURS: Kjenner du til "Digital detox"-prosjektet på Framnes Vgs våren '23? Her får du både PPT og andre gode innspill som lederen av Tro & Medier delte med elevene for å skape bevissthet rundt skjermbruk.

Fagsjekk – “Religion og etikk” fra Cappelen Damm

FAGSJEKK: I denne artikkelen gir vi en vurdering av læreboka "Religion og etikk" fra Cappelen Damm

Av |2023-11-14T15:56:03+01:00oktober 23rd, 2023|Nyhet, Om Synliggjøringstillegget, Tro og fag|Kommentarer er skrudd av for Fagsjekk – “Religion og etikk” fra Cappelen Damm

Omsorgsetikk – tilbake til dydsetikken?

(REL) Artikkelen ser særlig på omsorgsetikken slik Carol Gilligian utformet den, i direkte opposisjon til sin foreleser Lawrence Kohlberg. Hva er grunnelementene her? Hva vil det si å faktisk vise omsorg? Hvordan er relasjonen til kristen etikk?

Av |2023-08-31T09:07:28+02:00august 6th, 2023|Etikk, Etisk refleksjon, Nyhet|Kommentarer er skrudd av for Omsorgsetikk – tilbake til dydsetikken?

Levd religion

(REL) Artikkelen fokuserer på perspektivet Levd religion innenfor religionsfaget. Her vektlegges vanlige folks religiøse praksiser og forestillinger, både i og utenfor formelle religiøse organisasjoner. Perspektivet er et nyttig supplement og korrektiv til andre tilnærminger,

Av |2023-08-29T15:32:40+02:00juli 1st, 2023|Nyhet, Ulike metoder, Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder|Kommentarer er skrudd av for Levd religion

Synliggjøringstillegget – hva blir synliggjort?

(REL) Hva innebærer synliggjørings-tillegget og hvilken forskjell utgjør det i praksis for undervisningen i religion og etikk ved en kristen skole? I denne artikkelen ser Signe Sandsmark nærmere på noen av de overordnede refleksjonene bak synliggjøringstillegget og funksjonen inn mot REL.

Av |2023-08-29T15:41:02+02:00juni 26th, 2023|Nyhet, Om Synliggjøringstillegget|Kommentarer er skrudd av for Synliggjøringstillegget – hva blir synliggjort?

Mostertinget og framveksten av kristenretten

FAGLIG FORDYPNING: I 2024 er det 1000-årsjubileum for Mostertinget. Mange ser dette som startskuddet for framveksten av kristenretten og gjennombruddet for kristendommen i Norge. Men hva skjedde egentlig på Moster, hvor kom impulsene fra og hvilken betydning har tinget hatt?

Av |2024-04-30T16:03:44+02:00juni 1st, 2023|1000 år med kristendom i Norge, Artikler og bøker, Nyhet, Religion, kultur og samfunn|Kommentarer er skrudd av for Mostertinget og framveksten av kristenretten

Økonomi og antropologi – menneskesyn i konkurransesamfunnet

(REL) Artikkelen ser nærmere på forholdet mellom økonomi og menneskesyn, hvordan konkurranseelementet i vårt rådende økonomiske system påvirker og utfordrer synet på oss selv, på hverandre, og vår opplevelse av verdi.

Av |2023-08-29T15:58:04+02:00mai 28th, 2023|Nyhet, Religion, kultur og samfunn|Kommentarer er skrudd av for Økonomi og antropologi – menneskesyn i konkurransesamfunnet
Gå til toppen