Her finner du ressurser tilknyttet det som er fellesstoff i kristendomsfaget og i læreboken Kristendomskunnskap VG1 og VG2. Du finner både introduksjonstekst, refleksjonsspørsmål og oppgaver til de ulike kapitlene (tilsvarende det du finner i lærboken), samt ekstra ressurser til å jobbe videre med temaet.

Ressursene her er dermed ment å supplere det du jobber med i læreboken!


 Læreboken Kristendomskunnskap VG1 og VG2 finnes nå i online versjon her på Damaris Skole Vgs.
Under hvert kapittel under her finner du online versjonen av det enkelte kapittelet.
Her finner du innledningsdelene, samt boken i sin helhet:

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din


Print Friendly, PDF & Email