TEMA: «Kristenretten» – Tilknytningspunkter til læreplaner i ulike fag

Relevans til «demokrati og medborgerskap» Fra Overordnet del: … gi kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler … gi forståelse for sammenhengen mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter … forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter, og stimulere til medborgerskap … forstå dilemmaer som ligger i å anerkjenne både flertallets rett og mindretallets rettigheter … lære hvorfor [...]

Fagsjekk – “Religion og etikk” fra Cappelen Damm

FAGSJEKK: I denne artikkelen gir vi en vurdering av læreboka "Religion og etikk" fra Cappelen Damm

Av |2023-11-14T15:56:03+01:00oktober 23rd, 2023|Nyhet, Om Synliggjøringstillegget, Tro og fag|Kommentarer er skrudd av for Fagsjekk – “Religion og etikk” fra Cappelen Damm

Synliggjøringstillegget – hva blir synliggjort?

(REL) Hva innebærer synliggjørings-tillegget og hvilken forskjell utgjør det i praksis for undervisningen i religion og etikk ved en kristen skole? I denne artikkelen ser Signe Sandsmark nærmere på noen av de overordnede refleksjonene bak synliggjøringstillegget og funksjonen inn mot REL.

Av |2023-08-29T15:41:02+02:00juni 26th, 2023|Nyhet, Om Synliggjøringstillegget|Kommentarer er skrudd av for Synliggjøringstillegget – hva blir synliggjort?

Prinsipp for undervisning

Nokre prinsipp for undervisning i Religion og etikk Kristne friskular er ut frå godkjenninga forplikta på å undervise i samsvar med sitt verdigrunnlag. Det handler ikkje berre om KVA vi underviser, men og om KORLEIS vi underviser. Det er ikkje likegyldig korleis ein lærer noko! Læring i fellesskap styrker både læringa og fellesskapet, og tilfører [...]

Av |2023-03-13T13:51:10+01:00februar 2nd, 2023|Om Synliggjøringstillegget|Kommentarer er skrudd av for Prinsipp for undervisning

Synliggjøringstillegg vs Læreplan

Her er ei samanstilling av momenta frå Synliggjøringstillegget saman med Kjerneelement og Kompetansemål i Læreplanen. Dette kan stillast opp på mange måter, og det vil vere overlapp fleire vegar. Poenger er å vise at Synliggjøringstillegget ikkje krev eige undervisningsopplegg i tillegg, men at det både kan og skal realiserast i samspel med læreplanen. Det handlar [...]

Av |2023-01-31T14:04:03+01:00januar 30th, 2023|Om Synliggjøringstillegget|Kommentarer er skrudd av for Synliggjøringstillegg vs Læreplan

Synliggjøringstillegget som spørsmål

En måte å konkretisere Synliggjøringstillegget på, og gjøre det anvendelig i klasserommet er å formulere det som spørsmål. Nedenfor er noen ideer til hvordan det kan gjøres. En annen tilnærming er å utfordre elevene selv på å formulere relevante delspørsmål og "oppfølgingsspørsmål"  til hovedpunktene:   Faget skal bidra til forståelse av religiøse og sekulære livssyn [...]

Av |2023-01-27T13:31:27+01:00januar 27th, 2023|Om Synliggjøringstillegget|Kommentarer er skrudd av for Synliggjøringstillegget som spørsmål

Synliggjøringstillegget som kulepunkt

En måte å gjøre Synliggjøringstillegget mer konkret og anvendelig på er å bryte det ned til kulepunkt. Slik blir det også mer "målbart" i forhold til når og hvordan de ulike elementene er gjennomført: Faget skal bidra til forståelse av religiøse og sekulære livssyn på deres egne premisser Faget skal gi kompetanse i å analysere [...]

Av |2023-01-30T18:03:12+01:00januar 27th, 2023|Om Synliggjøringstillegget|Kommentarer er skrudd av for Synliggjøringstillegget som kulepunkt

Tillegg til Læreplanen, overordnet del

Kristne Friskolers Forbund har fått godkjent to versjoner av Kunnskapsløftets overordnet del til læreplanen til bruk ved kristne friskoler. Den består av en innledning som setter den offentlige planen i en kristen ramme, og den offentlige planen. Versjon 1: En utvidet innledning Versjon 2: En forkortet innledning Verdigrunnlag og prinsippene i disse er førende og [...]

Av |2024-02-10T13:06:15+01:00januar 4th, 2023|Om Synliggjøringstillegget|Kommentarer er skrudd av for Tillegg til Læreplanen, overordnet del

Synliggjøringstillegget til Religion og etikk

Dette er Synliggjøringstillegg til læreplanen i Religion og etikk VG3 i Fagfornyelsen. Tillegg er tenkt lagt til under "Fagets relevans og sentrale verdier" i læreplanen: "Faget skal bidra til forståelse av religiøse og sekulære livssyn på deres egne premisser. Faget skal også gi kompetanse i å analysere livssyn ut fra sentrale momenter i kristen tro. [...]

Av |2023-01-25T13:12:03+01:00januar 4th, 2023|Om Synliggjøringstillegget|Kommentarer er skrudd av for Synliggjøringstillegget til Religion og etikk

8 kjappe om kristen tro i relasjon til sekulærhumanismen og naturalismen

Undervisningsressurs med skjematisk oversikt: Hvilke sentrale likheter og forskjeller er det mellom kristen tro og livssynene sekulærhumanisme og naturalisme?

Gå til toppen