Synliggjøringstillegget som spørsmål

En måte å konkretisere Synliggjøringstillegget på, og gjøre det anvendelig i klasserommet er å formulere det som spørsmål. Nedenfor er noen ideer til hvordan det kan gjøres. En annen tilnærming er å utfordre elevene selv på å formulere relevante delspørsmål og "oppfølgingsspørsmål"  til hovedpunktene:   Faget skal bidra til forståelse av religiøse og sekulære livssyn [...]

Av |2023-01-27T13:31:27+01:00januar 27th, 2023|Om Synliggjøringstillegget|Kommentarer er skrudd av for Synliggjøringstillegget som spørsmål

Synliggjøringstillegget som kulepunkt

En måte å gjøre Synliggjøringstillegget mer konkret og målbart / gjennomførbart på er å bryte det ned til kulepunkt: Faget skal bidra til forståelse av religiøse og sekulære livssyn på deres egne premisser Faget skal gi kompetanse i å analysere livssyn ut fra sentrale momenter i kristen tro Elevene skal utfordres til å vurdere hvordan [...]

Av |2023-01-27T13:07:21+01:00januar 27th, 2023|Om Synliggjøringstillegget|Kommentarer er skrudd av for Synliggjøringstillegget som kulepunkt

Tillegg til Læreplanen, overordnet del

Kristne Friskolers Forbund har fått godkjent to versjoner av Kunnskapsløftets overordnet del til læreplanen til bruk ved kristne friskoler. Den består av en innledning som setter den offentlige planen i en kristen ramme, og den offentlige planen. Versjon 1: En utvidet innledning Versjon 2: En forkortet innledning Verdigrunnlag og prinsippene i disse er førende og [...]

Av |2023-01-18T13:52:33+01:00januar 4th, 2023|Om Synliggjøringstillegget|Kommentarer er skrudd av for Tillegg til Læreplanen, overordnet del

Synliggjøringstillegget til Religion og etikk

Dette er Synliggjøringstillegg til læreplanen i Religion og etikk VG3 i Fagfornyelsen. Tillegg er tenkt lagt til under "Fagets relevans og sentrale verdier" i læreplanen: "Faget skal bidra til forståelse av religiøse og sekulære livssyn på deres egne premisser. Faget skal også gi kompetanse i å analysere livssyn ut fra sentrale momenter i kristen tro. [...]

Av |2023-01-25T13:12:03+01:00januar 4th, 2023|Om Synliggjøringstillegget|Kommentarer er skrudd av for Synliggjøringstillegget til Religion og etikk

8 kjappe om kristen tro i relasjon til sekulærhumanismen og naturalismen

Undervisningsressurs med skjematisk oversikt: Hvilke sentrale likheter og forskjeller er det mellom kristen tro og livssynene sekulærhumanisme og naturalisme?

Moderne slaveri

Shanta Sapkota ønsker å dele Jesu kjærlighet og helbredelse med flest mulig sårbare jenter i Nepal. Vi setter i denne saken fokus på menneskehandel og moderne slaveri.

Gå til toppen